Etableringen av et nasjonalt kventeater og en vellykket premiereturné har preget det kvenske nyhetsbildet i 2022. Her ser vi en del av scenografien fra forestillingen «Näkymätön kansa – Det usynlige folket.» (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Et nytt år står på trappene og vi kaster et blikk tilbake på året som har gått. Her ser vi på noen Ruijan Kaiku-tall for 2022.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Medregnet den saken du leser nå har Ruijan Kaiku publisert, uten sammenligning for øvrig, 666 saker i 2022. Det tilsvarer et snitt på 55,5 saker hver måned og like i underkant av 13 saker hver uke.

I gjennomsnitt publiserer vi 2,56 saker hver dag, da tatt i betraktning at Ruijan Kaiku kun unntaksvis har helgesaker.

Antallet følger aktivitetsnivået

Antall publiserte saker fra måned til måned later til å følge aktivitetsnivået i den kvenske verden.

Mars er måneden som stikker seg ut med hele 79 publiserte saker. Det har naturlig nok sammenheng med at Kvenfolkets dag markeres 16. mars, og at det er mye som skjer i den tiden.

I motsatt ende av skalaen finner vi juli med like i underkant av 30 publiserte saker. Det beskjedne antallet har trolig sammenheng med at det er feriemåned og relativt lite som rører seg.

Unike brukere

I midten av mai i år passerte ruijan-kaiku.no milepælen på 4 000 publiserte nettsaker siden den aller første saken ble publisert på lille julaften i 2013. I den forbindelse uttalte daglig leder i Ruijan Kaiku AS, Tor Sara, at nettsiden har et snitt på cirka 2 500 unike brukere hver uke.

Les også:

Milepæl for Ruijan Kaiku