Porsanger er svært viktig i kvensk sammenheng, blant annet som tilholdssted for landets kvenske institutt, men kommunen strever med økonomien. (Foto: Arne Hauge)

 

Porsanger underlegges statlig kontroll.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var fredag 19. juni i år at Radio Nordkapp kunne melde at Porsanger kommune nå formelt er i den eksklusive, men lite hyggelige ROBEK-lista. «Register om betinget godkjenning og kontroll» omfatter kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.

«Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse,» heter det fra regjeringshold om krav til dem som havner i registeret.

I Troms og Finnmark fylke har Porsanger selskap av to andre kommuner i lista; Karasjok og Gratangen.

Vetle Langedahl, stortingsrepresentant fra Finnmark Høyre, sa seg i desember i fjor uenig med de politikerne som mente at ROBEK ville gi trygghet for Porsanger kommune. «Hvor har ansvarligheten, valgløftene og stoltheten av å være en kommune som klarer seg selv, tatt veien?» spurte han i et leserinnlegg i iFinnmark.

I kvensk perspektiv er Porsanki, Porsanger ansett som blant landets viktigste kommuner, blant annet med relativt nyåpnet kvensk språksenter samt tilholdssted også for landets eneste kvenske institutt, Kainun institutti i Børselv.