Alf Nilsen-Børsskogs kvenske romaner mangler norsk oversettelse, noe en tysk lingvist og translatør nå håper å gjøre noe med. Det er boken til venstre han har siktet seg inn på. (Foto: Arne Hauge)

 

Endrer fra kvensk-tysk til kvensk-norsk og håper på ny fylkeskommunal vurdering.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Oversetteren og lingvisten Helmut Sandeck ønsker å oversette Alf Nilsen-Børsskogs kvenske roman «Kuosuvaaran takana» til sitt morsmål tysk. Han søkte derfor på kvenske midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune, men fikk i februar i år avslag. Sandeck opplyser i en epost at begrunnelsen for avslaget var at boken ennå ikke er oversatt til norsk.

Han skriver at han nå har endret prosjektet til å gjelde oversettelse til norsk, og håper på den bakgrunn at fylkeskommunen vil omgjøre sitt vedtak. Det framgår av epost fra Sandeck at han vil be fylkeskommunen revurdere søknaden.

«Spennende»

Sandeck søkte om kroner 122 860, med den målsetting å fremme kvensk og norskfinsk kultur gjennom å gjøre nevnte kultur mer kjent i det tyskspråklige utland. Alf Nilsen-Børsskogs bok «Kuosuvaaran takana» er så langt ikke oversatt til noe annet språk, og det framgår av fylkeskommunens vurdering at en førsteoversettelse til norsk vil være mer nærliggende for støtteordningen. De skriver også:

«Et spennende prosjekt som har et prisverdig mål med å gjøre kvensk og norskfinsk kultur mer kjent i Tyskland.»

Ingen så langt

Romanens handlinger utspiller seg under okkupasjonen av Norge, et tema og et land som stadig har interesse i Tyskland samt også i andre tyskspråklige områder. Sandeck har derfor sett seg om etter et tyskspråklig forlag villig til å gi ut oversettelsen av Nilsen-Børsskog, men så langt uten napp. Når det gjelder hans kvalifikasjoner for å oversette boken til norsk, eventuelt parallelt til tysk slik han antyder muligheten av, så har Sandeck såkalt trinn-3 eksamen i norsk fra universitetet i Oslo og har bodd i Norge i 15 år.

«Som lingvist og translatør har jeg da i mellomtiden også fått meg en viss språkfølelse når det gjelder norsk», skriver han i eposten hvor han altså klargjør å ville endre prosjektet fra tysk til norsk oversettelse.

En stor oppgave

I forbindelse med prosjektet har Sandeck også vært i kontakt med bokens rettighetshaver, forlaget Iđut AS. Men de har tidligere besluttet at de selv ikke ønsker å gi ut oversettelser til norsk av Alf Nilsen-Børsskogs bøker. Dette klargjorde de overfor Ruijan Kaiku allerede i desember 2020, da vi skrev om samme sak som tyske Sandeck nå har tatt initiativ til; oversettelse av den kvenske forfatterhøvdingen. Iđut har gjort det klart at det skorter på kapasitet og mulighet til å ta på seg den store oppgaven, men har samtidig sagt at de håper andre forlag kan stå for dette.

Les mer i denne saken: – Det er bare å ta kontakt

Tallet er elleve

Det er mange som venter på at Alfs bøker skal komme ut på norsk. Men foruten kvaliteten på  oversetterjobben, er også økonomi et sentralt spørsmål. Som et apropos har Sandeck i så måte antydet at jobben vil hefte rundt 11 måneder, til en kostnad på rundt 11 000 kroner måneden. I tillegg kommer naturligvis selve utgivelsen, hvor han altså ønsker å støtte seg på en annen aktør og ikke selv ta på seg også forleggerjobben.

Se også denne saken: – Å gå via NKF er en omvei

Vi tar med at Sandeck har søkt oversetterstipend i sitt hjemland, men opplyser at han like før jul fikk avslag fra kulturstiftelsen i delstaten Thüringen hvor han bor. På den annen side, de har ifølge Sandeck heller aldri gitt et stipend til litterære oversettelser. Sandeck skriver også at honorarene for litterære oversettelser ofte er ofte temmelig lave ved forlag i Tyskland.