ET MARERITT: Andreas Collins ble alvorlig deprimert etter det han opplever som misbruk av hans gode navn og rykte fra Kvensk Finsk Riksforbund sin side. Han sier han aldri i livet ville godtatt deltakelse i et debattinnlegg hvor landets kronprinsesse blir fortalt at riksfinsk er å foretrekke å satse på – framfor å redde vårt truete minoritetsspråk kvensk. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Ruijan Kaiku)

 

Saken handler om hvordan Andreas Collins (22) føler seg utnyttet og utsatt for identitetstyveri i et åpent brev til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Innlegget var fra Kvensk Finsk Riksforbund.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Et debattinnlegg som etter hvert ble snappet opp og publisert i flere media. Dette var sommeren og utover høsten 2022.

– Etter å ha vært medlem av Kvensk Finsk Riksforbund fra august 2020, meldte jeg meg raskt ut i juni fjor. Jeg gjorde det som følge av forbundets ulovlige og uetiske bruk av navnet mitt, sier Andreas Collins, han bor foreløpig i Nordreisa i Troms, men flytter tilbake til Oslo i august i år.

For tilsvaret fra Kvensk Finsk Riksforbund, se lengre ned i saken.

Han sier det hele begynte med et digitalt møte i mai i fjor. Der fikk han høre at forbundet jobbet med et innlegg de skulle sende til Nordnorsk debatt. Med enstemmig vedtak om at et utkast av innlegget skulle være ferdig til starten av juni.

 Hørte ikke mer

– Og det var det eneste de sa om saken, så jeg tenkte for meg selv at de får ha lykke til med skrivingen, sier Collins, som på de tre runde portrettbildene som illustrerte innlegget figurerte sammen med to andre ungdommer fra forbundets studentnettverk. Bildet av ham, sier han, ble tatt i en annen sammenheng.

INNSTENDIG BØNN: Skjermbilde av innspill fra Andreas Collins, lagt ut i kommentarfeltet under facebook-innlegget hos forbundet. Bildet ble lagret av Ruijan Kaiku den 19. juli 2022. (Skjermbilde fra Kvensk Finsk Riksforbund sine sosiale medier)

– Etter møtet i mai regnet jeg med å få en melding om innlegget, eller bli oppringt med tilbud om gjennomlesing og godkjenning. Men jeg hørte ikke noe mer fra dem på telefonen, og tenkte at det egentlig var greit. Jeg var opptatt med jobb og diverse, og forbundet var opptatt med innlegget.

– Epost, fikk du det fra dem?

– Usikker. I starten av juni kan det tenkes at jeg fikk epost med utkast av saken, men siden jeg jobbet i et kulturmagasin fikk jeg inn et stort tall eposter hver dag og kan fort ha oversett eposten fra forbundet.

– Hypotetisk, hvis du hadde funnet den eventuelle eposten, ville du på det tidspunkt gått god for innholdet? Gått med på å stå som medforfatter?

– Nei. Aldri. Sier altså Collins, som til høsten blir å se som masterstudent i digital journalistikk ved Høgskolen i Kristiania.

Forvirret og provosert

Det var om lag tre uker inn i juni i fjor at Collins skrollet seg gjennom forbundets facebook-startfeed, og oppdaget at de hadde lagt ut en link til debattinnlegget.

– Sinnet i meg eksploderte da jeg så at de hadde brukt et bilde av meg, uten tillatelse, i innlegget som var et åpent brev til prinsesse Ingrid Alexandra. Enda sintere ble jeg da jeg oppdaget at navnet mitt var nevnt i innlegget, også blant artikkelforfatterne. Dette var ekstremt provoserende, og forvirrende ikke minst. Ettersom jeg ikke engang hadde lest innlegget. I dette åpne brevet, som jeg altså verken hadde skrevet, lest eller godkjent før publisering, virket det nesten som om forbundet var irritert over at prinsessen vil berge det kvenske språket. Og forbundet utrykte et ønske om at finsk skulle likestilles med kvensk. Noe jeg mener er helt absurd, sier Collins, han fortsetter slik:

– Det er det kvenske språket som er i ferd med å dø ut. Ikke det finske. Det er det kvenske varsellyset som blinker, ikke det finske. Det er kvensk som trenger å berges, så fort som mulig, ikke finsk. Finsk vil sannsynligvis leve like lenge som norsk og svensk. I motsetning til minoritetsspråket kvensk som desperat trenger å berges.

Meldte seg ut

Det som videre fulgte, var en lang meldingsutveksling med generalsekretæren i Kvensk Finsk Riksforbund, Rune Bjerkli. Han sa seg ifølge Collins motvillig til å fjerne sistnevntes navn og bilde, og skal ha argumentert for at saken var publisert og at ingenting kunne gjøres med det.

– Noe som var provoserende og absurd, ettersom jeg med min erfaring innen journalistyrket visste hvor utrolig lett det er å få endret saker på nett etter publisering, sier Collins. Som sier at samtalene med Bjerkli fortsatte, hvor sistnevnte skal ha kommet med det Collins omtaler som usaklige bortforklaringer.

– Han fortalte meg at dette får være en lærdom til senere liknende situasjoner. Da meldte jeg meg momentant ut av forbundet. Gjorde det i meldingsvekslingen med generalsekretæren. Jeg hadde vært et trofast medlem frem til da, men kunne ikke fortsette å være medlem i et forbund som behandlet medlemmene på en slik uforsvarlig og urettmessig måte. Og ikke minst, et forbund som splitter det kvenske miljøet på den måten.

STADIG Å SE: Frontet av et stort bilde av H.K.H. Kronprinsesse Ingrid Alexandra – ligger innlegget ennå uendret ute hos Kvensk Finsk Riksforbund. I alle fall lå det der torsdag 9. mars i år da vi sist sjekket. (Skjermbilde fra forbundets hjemmeside)

– Kvenungdommen hadde nettopp blitt invitert til prinsessens bursdag, noe jeg mener er et stort sprang i riktig retning av redningen av kvenske språk. Når slike store og flotte ting skjer i det kvenske miljøet, trenger vi ikke å sette kvensk og finsk mot hverandre, vi må heller feire at kvensk synliggjøres, sier Collins.

Anmeldte saken

Kort tid senere samme sommer mente han å ta saken til politiet, men ble så opptatt med jobben på Nord-Troms museum at planen gikk i glemmeboka. Han sier han også trengte å tenke på noe annet, noe han som museal sommervert fikk rik anledning til. Enn så lenge. I mellomtiden fikk nemlig innlegget fart i media. Collins sier at det dukket opp i Klassekampen, Nationen og Ságat i slutten av juni, kort tid etter publiseringen i Nordnorsk debatt. Det kan nevnes at også Trønderdebatt publiserte innlegget. Senere i juli fulgte NRK Troms, de presenterte en sak som viste til det åpne brevet fra Kvensk Finsk Riksforbund, adressert nasjonens prinsesse. Selv sier studenten at han oppdaget ingenting.

– Jeg håpet at forbundet hadde sagt fra til NRK, at navnet mitt ikke skulle være med. Men så feil kan man ta. Da jeg trykte meg inn på saken, så jeg at navnet mitt var der. Det psykiske stresset fra den foregående måneden, toppet seg når dette skjedde, sier tjuetoåringen. Som sier han falt sammen, visste ikke hva han skulle gjøre.

– Jeg kunne ikke skjønne at et forbund kunne gjøre dette mot en person, som allerede hadde utrykt misnøye over bruken av navnet sitt. Og jeg fattet ikke hvorfor forbundets generalsekretær ikke hadde sagt fra til NRK at navnet mitt ikke skulle nevnes. Han hadde en hel måned på seg, han kunnet sagt fra. Dagen etter, det var den 27. juli, dro jeg til politiet og anmeldte generalsekretæren og forbundet. Jeg dro først til politistasjonen på Storslett, hvor jeg ble fortalt at den typen bruk av navn og bilde, uten verken fullmakt eller tillatelse, er ulovlig. Så ble jeg anbefalt å sende epost om det til Troms politidistrikt, ettersom de kunne behandle anmeldelsen kjappere, noe jeg gjorde rett etter jeg var ferdig på stasjonen.

«Anklagene tilbakevist»

Ruijan Kaiku la påstandene fra Andreas Collins fram for Kvensk Finsk Riksforbund. Generalsekretær Rune Bjerkli gir i en epost dette tilsvaret til kritikken:

«Collins var styremedlem, ikke bare medlem. Collins var med på et enstemmig vedtak om å lage en sak for å fremme det finske språket. Dette er som kjent en av våre fanesaker. Dette er spesielt viktig da aktører som Ruijan Kaiku kontinuerlig jobber med å usynliggjøre og skambelegge det finske språket. Noe vi fordømmer på det sterkeste, da det er en stygg form for diskriminering, spesielt for alle barn og ungdom som ønsker å beherske finsk som sitt etniske språk. Vi «splitter» ikke det kvenske. Vi er uenig i den resultatløse språkpolitikken til Ruijan Kaiku og eier Norske kveners forbund.

Collins innrømmer at han kan ha fått e-post. Han fikk og overså den mange ganger, fordi han «fikk mye epost i forbindelse med jobben sin». Det som er presentert er i samsvar med det han selv vedtok, han benyttet ikke anledningen til å komme med eventuelle justeringer. Han neglisjerte rett og slett sin oppgave som ansvarlig styremedlem. I stedet har han god tid til å lage politisak i etterkant! Anklagene ble straks tilbakevist av politiet og nøytral part, flere ganger. Han har nektet oss en meningsfylt dialog. Det har vært hans eneveldige monolog, alle andre skal ta ansvar, men ikke han.

Collins karriere er bygd på sterke voksne offentlige uttrykk som blant annet kan sees her: https://youtube.com/@PoetenCollins.

Samtidig som vi har forståelse for ungdommelig feil, så respekterer vi ungdommen som om dem er voksne. Vi behandler og oppfordrer ungdommen til å ha de samme retter og plikter som voksne. I dette tilfellet er ungdommen godt over 18 år.»

For klarhetens skyld tar Ruijan Kaiku også med den eposten med spørsmål som vi sendte til Kvensk Finsk Riksforbund. Den teksten finner du nederst i saken.

Et mareritt

For Andreas Collins utløste saken depresjon. Alvorlig sådan. Han sier at han trengte hjelp for å komme seg opp, noe han sier han klarte. Han sier at det går bedre i dag, særlig grunnet to ting: At media tok ham på alvor, og at Kvenungdommen åpnet døra da han banket på.

Nokså nylig tok Collins enda mer affære. Han sier han sendte eposter til de aviser og tidsskrifter hvor debattinnlegget var blitt lagt ut. Der forklarte han situasjonen, og sier overfor Ruijan Kaiku at flere av dem viste forståelse, de fjernet navnet hans. Han nevner særlig Nordnorsk debatt, som virker å ha fjernet hele innlegget. Han fant det i alle fall ikke sist han lette. Politianmeldelsen derimot, den ble henlagt.

– Jeg klaget på henleggelsen i fjor høst, og la ved ytterligere vedlegg som viste til at jeg ikke hadde godkjent navnebruken. Jeg har ikke hørt noe fra politiet siden da, sier han.

Den kvensk-engasjerte studenten sier det har tatt tid å komme dit han nå er, og at det stadig vil ta tid å lege sårene etter det han omtaler som et mareritt. Å stå fram i Ruijan Kaiku, sier han, er en del av tilfriskningen.

 Renvaske navnet sitt

– Det er heldigvis lys i mørket. Etter alt stresset med debattinnlegget, fikk jeg en varm velkomst i Kvenungdommen. Jeg er veldig glad for å, endelig, være medlem der. Siden de gjør så enormt mye bra for det kvenske miljøet og språket.

Saken har åpenbart gått skikkelig inn på deg?

– Ja. I løpet av de siste ni månedene har jeg følt på en skyld. Og en skam ved det å være kven. Fordi jeg vet at mange fort kan dra assosiasjoner mellom navnet mitt og det åpne brevet. Sånn skal det ikke være, og jeg skulle virkelig ønske jeg ikke følte det på den måten. Det jeg ønsker er jo å renvaske navnet mitt. Fordi jeg er egentlig stolt av å være kven. Jeg ønsker å se at det kvenske miljøet samles og at det kvenske språket reddes.

Collins sier han står fram for å renvaske navnet sitt. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Ruijan Kaiku)

– Jeg ville ikke ønsket min verste fiende et slikt ID-tyveri. Det har som nevnt vært et mareritt, og et bekmørkt helvete å gå gjennom. For å konkludere så står jeg overhodet ikke inne for innholdet i det åpne brevet, og det er både kvalmende og provoserende å vite at det har sett ut som om jeg er en av forfatterne bak, oppsummerer Collins.

Til slutt gjengir vi eposten med de spørsmål som Ruijan Kaiku sendte til forbundet for tilsvar:

«Kritikken kommer fra Andreas Collins, tidligere medlem hos dere. Han viser til at dere uten samtykke har brukt et bilde av ham samt navnet hans i et åpent brev/debattinnlegg fra i fjor sommer.

Collins sier at han verken har skrevet, lest eller godkjent innlegget, slik at han derfor føler seg utnyttet og utsatt for identitetstyveri i det åpne brevet. Han mener at forbundet ulovlig og uetisk har misbrukt navnet hans, ergo skadet hans gode navn og rykte, noe dere naturligvis kan kommenterer. Spørsmålet er også hvorfor dere tilsynelatende skriver debattinnlegg på andres vegne, uten vedkommendes utvetydige samtykke?

Han sier videre at han regnet med å få innlegget til gjennomlesning og godkjenning, men at han ikke hørte noe mer fra dere. Han sier han kan ha fått en epost, men at han i så fall overså denne fordi han fikk mye epost i forbindelse med jobben sin i den perioden. Spørsmålet er hvorfor dere ikke gikk til ytterligere tiltak for å forsikre dere om at Collins ble gjort kjent med innholdet i innlegget, all den tid han står oppført som medforfatter med bilde?

Collins sier at straks han ble kjent med innlegget, inngikk han i en lengre meldingsveksling med generalsekretær Rune Bjerkli i den hensikt å få fjernet eget navn og bilde fra saken. Spørsmålet er hvorfor dere ikke etterkom ønsket hans?

Generalsekretæren skal ifølge Collins også ha sagt at ingenting kan gjøres med allerede publiserte innlegg, noe han kaller en provoserende og absurd påstand all den tid det her er tale om publisering på nett. Kommentar til det?

Videre bruker han betegnelsen «usaklige bortforklaringer» om de forklaringen han fikk til at forbundet nektet å etterkomme ønsket hans, og sier at Bjerkli blant annet skal ha sagt at «dette får være en lærdom til senere liknende situasjoner.» Kommenter gjerne, og spørsmålet er hvorfor forbundet virker å lene seg på slike offentlig synlige lærepenger overfor et av sine egne medlemmer?

Collins omtaler dette som uforsvarlig og urettmessig behandling av medlemmer, og det hører til saken at han ble alvorlig preget av forbundets tilsynelatende mangel på forståelse og medfølelse med den situasjonen han hadde havnet i. Forsterket ved det faktum at vi her taler om et relativt ungt menneske. Kommenter gjerne dette også.

Det er også relevant å spørre om dere nå vil fjerne navnet og bildet til Andreas Collins, alternativt slette innlegget?

Tar med at Collins i lys av innholdet i innlegget mener at Kvensk Finsk Riksforbund splitter det kvenske miljøet. Han gjør det også kjent for Ruijan Kaiku at han meldte seg ut av forbundet, og at han politianmeldte Kvensk Finsk Riksforbund og generalsekretær Rune Bjerkli, en anmeldelse han sier ble henlagt.»