Bergen kommune melder at representantene for urfolk og nasjonale minoriteter var fornøyde med kommunes samarbeidsinitiativ. (Kuva: Tom Jacob Kyrkjebø Irgan)

 

Ordføreren møtte representanter for nasjonale minoriteter og urfolk for å inngå avtale om samarbeid.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Bergen skal være en åpen og inkluderende by for alle. Det er viktig for Bergen at urfolk og nasjonale minoriteter, som har en lang og viktig historie både i byen og regionen, blir både sett og hørt som en del av mangfoldet i Bergen.

Det uttalte ordfører Marit Warncke mandag 20. november. Da møtte hun nemlig representanter for folk som tilhører nasjonale minoriteter og urfolk for å inngå avtaler om samarbeid.

Det framgår av informasjonen på Bergen kommune på sine nettsider.

De nasjonale minoritetene var representert ved Den jødiske forening i Bergen, Norske kvener Vestland, Skogfinneforeningen og Romanifolkets kulturforening, mens urfolk var representert ved Bergen sameforening.

Ordfører og minoritetene ble enige om å starte samarbeidet med å styrke gruppenes rettigheter i Bergen kommune, og om å legge til rette for bedre formidling av gruppenes historie på Vestlandet.

Les også: – Onkel ville ikke høre om «finnjævler»

Foreningene skal også ha et fast kontaktpunkt med kommunen, gjennom Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM), og faste møter med politisk ledelse.

Etter det Ruijan Kaiku erfarer var Henrik Madsen og Tor Kåre Nilsen til stede på møtet fra Norske kvener Vestland.

«Dette er meg bekjent første gang kommunen har tatt initiativ til noe slikt», skrev Madsen på sin facebookside i etterkant, og videre:

«Møtet er resultat av at vi fra urfolk og nasjonale minoriteter har jobbet fast og målrettet for økt synliggjøring og annerkjennelse, og at gode krefter i kommunebyråkratiet har fått øynene opp for det vi gjør.»