Til innsamlingen av materiale kommer heller ikke Sannhets- og forsoningskommisjonen unna de gode, gamle velprøvde journalistiske metodene. (Foto: Foto: David Jensen/UiT Norges arktiske universitet)

 

Kvensk intervjuguide samt egen plan for kildeinnhenting, metode og personvern.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen fortsetter granskingsarbeidet tilpasset korona-restriksjonene, og offentliggjorde onsdag 6. mai i år planen de bruker i det viktige arbeidet med å hente inn tidsvitner og andre kilder. Planen omfatter også intervjuguidene på de ulike språkene, og forteller noe om hvordan kommisjonen jobber.

«Plan for innhenting av kilder bygger på Sannhets- og forsoningskommisjonens drøftinger på kommisjonsmøtene,» heter det fra kommisjonen, som supplerer mottaket av personlige historier og øvrig innsamling av materiale med intervjuer, arkivgransking, eksterne utredninger samt åpne møter og arrangementer. Det er særlig det siste som ble skadelidende i kjølvannet av korona-situasjonen.

Om det er kjent for alle er uvisst, men kommisjonen har som nevnt en egen intervjuguide, naturligvis også oversatt til kvensk. Her har du en link til den:

Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin intervjyyiopastus

Et viktig poeng i arbeidet, er vurdering av personvernkonsekvenser samt taushetsplikt. Den planen som kommisjonen nå jobber etter, drøfter også disse viktige sidene ved saken. Her har du en nyttig link hvis du vil lese mer detaljert:Plan for innhenting av kilder