Hvert fjerde år blir Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering vurdert av FNs rasediskrimineringskomité, forkortet CERD.

 

23 norske organisasjoner lanserte alternativ rapport.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

På morgenkvisten i dag onsdag 28. november, lanserte norske organisasjoner sin egen og alternative rapport til FNs rasediskrimineringskomité, forkortet CERD. I rapporten gjør organisasjonene opp status for diskriminering og likestillingsarbeid, sett opp mot menneskerettighetene nedfelt i FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Rapporten har navnet «Sivilsamfunnets alternative rapport til CERD 2018,» og ble levert i anledning FNs behandling av Norges statlige rapport, denne skal leveres til FN i starten av desember, meldes det fra Antirasistisk senter. De skriver:

«Hvert fjerde år blir Norges innsats mot rasisme og etnisk diskriminering vurdert av FNs rasediskrimineringskomité. Komiteens formål er ikke kritikk, men konkrete anbefalinger som kan hjelpe Norge med å lykkes bedre som et inkluderende samfunn. Dette gjøres ved at norske myndigheter utarbeider en rapport om hvordan konvensjonen følges opp, som legges fram for Rasediskrimineringskomitéen. Når rapporten legges fram, har komitéen dialog med den norske delegasjonen og kommer med anbefalinger i etterkant. Norske organisasjoner utarbeider på sin side en alternativ rapport til komitéen, med sine kommentarer og anbefalinger.»

I forrige runde hadde komiteen blant annet fokus på behovet for å skjerpe innsatsen mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer, samt ytringer som fremmer intoleranse, spesielt når disse kommer fra politikere og medieaktører.

– Dette vet vi komiteen vil ha i fokus i år også, og vi er spesielt bekymret for framveksten av Den nordiske motstandsbevegelsen, som er en høyreekstrem organisasjon som framstår som bedre organisert og mer truende enn noe annet vi har sett siden 2. verdenskrig, sier nestleder i Antirasistisk Senter, Mari Linløkken.

På møtet i forbindelse med lanseringen, presenterte organisasjonene status og anbefalinger på utvalgte aktuelle områder, så som etnisk profilering begått av politi og andre myndigheter, diskriminering i arbeidslivet og manglende rettssikkerhet, manglende rettighetsoppfyllelse for nasjonale minoriteter, sammensatt diskriminering, hatkrim og hatytringer.