Telemarksforskning har flere gode forslag, mener NKF, her ved nestleder Jan Daleng. På bildet ser vi også styremedlem Trond Stubberud (til venstre). (Foto: Arne Hauge)

 

Også Norske kveners forbund har bladd i rapporten fra Telemarksforskning.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Vi synes funnene beskrevet i rapporten og konklusjonene er gode, det samme gjelder tiltakene slik de er beskrevet på side 90.»

Slik heter det i en kommentar fra lederskapet i Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto, etter at Telemarksforskning nylig slapp sin rapport «Kulturett berikelse – politisk besvær.» Forbundet har også publisert sin kommentar på egen hjemmeside.

Les også:

Hvorfor blir ikke minoritetene hørt?

Foreslår flere tiltak

Når det gjelder forvaltningens førstelinje for kvenene, står det å lese i innlegget, så bør den være på regionnivå og da i hovedsak lagt til Troms og Finnmark fylkeskommune, eventuelt med et nasjonalt kompetanseansvar i tillegg når det gjelder lokale kvensaker. Dette altså nevnt som et av flere punkter som forbundet belyser i kjølvannet av rapporten fra Telemarksforskning. NKF oppsummerer blant annet slik:

«Behovet for rolleavklaring i forvaltningen, «ombudsrollen» og «forvaltningsrollen», er nødvendig. (Les: Eget direktorat). Kort oppsummert: Et eget direktorat er bra.»