Anna-Kaisa Räisänen har kompetanse i kvensk språk og kultur. Den 12. august i år startet hun i jobben som utreder i sekretariatet til Sannhets- og forsoningskommisjon. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

Anna-Kaisa Räisänen (39) alkoi selvittääjänä Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin sekretariaatissa 12. aukustikuuta.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Nyt sekretariaatissa oon nelje persuunaa. Sekretariaatti oon Tromssassa Tromssan universiteetin alala.

Räisäsen valithiin siksi ko komisuuni tarvitti työtelijän jolla oon hyvä kväänin kielen ja kulttuurin kompetanssi.

Hän muistuttaa kuitenki ette hän ei ole tyhä kväänin assiitten selvittääjä.

– Met nelje selvittääjää olema tiimi ja työtelemmä kaikki sekä kväänin ette saamen assiitten kans, hän sanno. Räisänen oon hyvälä mielelä.

– Oon ollu mukava alkkaat. Nyt ensimäiseksi mie opastun siihen mitä komisuuni ja sekretariaatti oon tehnheet tähän asti. Se näyttää hyvältä. Het oon tehnheet laajaa työtä, ja mulla oon iso luottamus tähän, hän sannoo.

– Tekemistä oon aivan nokko, hän sannoo.

– Lähätä sinun muistelus

Komisuuni ottaa vasthaan muisteluksii koko aijan.

– Ei ole mithään fristiä. Muisteluksia saattaa lähättäät koko aijan. Kommisjuuni halluu ette persunaaliset kokemukset ja histuuriit tulhaan näkyvhiin. Kaikki lujethaan ja käsitelhään. Ko raportin kirjoitethaan, siinä näkkyy mitä oon sanottu ja kirjoitettu, mutta siinä ei nävy mitä joku yksi ihminen oon kirjoittannu eli sanonu, Räisänen sannoo.

Hänele sie saatat ringata ja kirjottaa kvääniksi eli suomeksi. (Kuva: Liisa Koivulehto)

Sie saatat kirjoittaa omasta ittestä eli jostaki likheisistä ihmisistä – ja kunka vääryys oon vaikuttannu tahi vaikuttaa jälkhiinpäin.

Komisuunin nettisivula neuvothaan kans kunka muisteluksen tahi histuurian lähätethään: https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie_kv

Komisuuni käy Varengissa

Kommisjuuni pittää aukinaissii mööttii mikkä oon väjele suunatut. Möötiissä kommisjuuni muistelee ihmisille sen omasta mandaatista ja työstä, ja silloin käypi kans laihiin kyssyyt kommisjuunilta.

Kevhäälä tämmöinen möötti oli Tromssassa ja syksylä komisuuni käy Varengissa.

Keskiviikkona 4. septemperikuuta komisuunin jäsenet Pia Lane, Per Oskar Kjölaas ja Ketil Zachariassen käyvät Pykeässä. Möötti oon Lassintalossa.

Seuraavana iltana, 5. septemperikuuta, oon aukinainen möötti Vesisaaren biblioteekissä. Sielä oon paikala koko komisuuni.

Perjantaiaamupäivälä 6. septemperikuuta komisuuni toppaa Varenginpohjan Várjjat-museuumissa ja klo 13:45 -15:00 Näätämön kolttasaamelaisessa museuumissa.

Illalla 6. septemperikuuta oon aukinainen möötti Kirkkoniemen rajamuseuumissa.

Kulttuurityö jatkuu

– Sinula oon nyt uusi rooli. Heitätkö sie pois kaikki kieli- ja kulttuurihommat?

– En heitä, Räisänen vakkuuttaa.

– Mie jatkan sekä musikki- ette kirjaprojektiita. Sekretariaatissa minula oon puoli virka ja toinen puolivirka oon yhä Kainun institutissa, hän muistuttaa.