Indie Film AS har fått 5000 kroner i støtte for reise og opphold av regissøren J-P Passi til den finske dokumentarfilmen «Punk Voyage» som lanseres i Norge i 2018. Filmplakat fra filmweb.no

 

Norsk-finsk kulturfond gir tilskudd til norsk-finske samarbeidsprosjekter.

Pressemelding, Norsk Finsk Kulturfond, 16.5.2018

På sitt møte 20. april vedtok styret å bevilge følgende tilskudd: Samlet kr. 294.000. Den samlede søknadssummen var kr. 1,067 millioner. Kr. 40.000 til Høgskolen i Sørøst-Norge som tilskudd til reisekostnader for studenter i kulturstudier som skal delta i kursen om finsk kultur, samfunn, historie og språkforhold på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo Finland i september 2018.

Kr. 40.000 til Samisk senter for samtidskunst som tilskudd til produksjonskostnader av kunst- og kulturhistoriske utstillingen «En Ládjogahpir fra Dálvadás: En hornlues historie» og til workshops som arrangeres i forbindelse med utstillingen høsten 2018 – vinteren 2019.
Kr. 40.000 til Visjoner Teater for danser Reijo Kelas reise og opphold i Svalbard samt skuespiller Juni Dahrs reise til Svalbard for å holde workshops og utvikle sammen ett teaterstykke om Arktis sommeren 2018 – sommeren 2019.
Kr. 35.000 til Bjørn Nyman for å bestille en klarinettkonsert av den finske komponisten Jukka Linkola for Kringkastingsorkesteret og Björn Nyman som skal fremføres i Oslo og sendes på NRK radio i 2018-2019.
Kr. 25.00 til Hans Kristian Borchgrevink Hansen for produksjonskostnader av en eksperimentell turguide, kunstnerbok og diktsyklus over Finland som består av tekst, tegning og fotografi og som skal produseres 2018-2019.
Kr. 20.000 til ny Musikk for finske musikerne Jimi Tenors og Ilpo Väisänens reise- og honorarkostnader i forbindelse med musiker Mika Vainios minnekonsert i Ultimafestivalen i Oslo i september 2018.
Kr. 20.000 til Norsk Oversetterforening for å produsere en biografisk artikkel om oversetteren Nøste Kendzior og en fagartikkel om oversettelser av finsk litteratur til norsk.
Kr. 20.000 til Ferske Scener for reise og opphold for den kunstneriske ledelsen til Helsingfors i forbindelse med utvikling av en ny forestilling med det finske scenekunstkollektivet Todellisuuden tutkimuskeskus i september 2018.
Kr. 15.000 til Peter Herresthal for reise og opphold for teamet som iscenesetter, tar live video og lydinnspilling i forbindelse med konsert av Kaija Saariahos musikk på Sentralen i Oslo 31. mai 2018.
Kr. 12.000 til Trondheim kammermusikkfestival for reise og opphold for den finske klarinettisten Kari Kriikku som vil medvirke i konserter ved Trondheim kammermusikkfestival og undervise unge musikere i regi av festivalen i september 2018.
Kr. 10.000 til Prosj* Grafill faggruppen for finske artistenes reisekostnader som deltar i designeventet i august 2018 samt trykkostnader for materialer i forbindelse med eventet.
Kr. 7.000 til Ingvill Fossheim for reise og opphold for scenekunstkritikeren Elin Danielsen i forbindelse med norsk-finsk samtidsdanspremiere på Zodiak – Centre for New Dance i Helsingfors i oktober 2018.
Kr. 5.000 til Indie Film AS for reise og opphold av regissøren J-P Passi til den finske dokumentarfilmen «Punk Voyage» som lanseres i Norge i 2018.
Kr. 5.000 til Ylva Seiff Berge for reportasjetur for å produsere to artikler i Bugøynes i samarbeid med den finlandssvenske journalisten Sofia Holmlund på sommeren 2018.

I tillegg støtter Norsk-finsk kulturfond to prosjekter sammen med Kulturfonden för Finland og Norge.
Kr. 12.000 til arbeidsgruppen Anderssen-Kujanpää-Timonen for reisekostnader i forbindelse med å gjennomføre øvinger og arrangere konserter i Norge og Finland som består av den norsk-finske trioens egen musikk og improvisasjoner til bl.a. norske poeten Arnfinn Harams tekster.
Kr. 5.000 til Insomnia Festival for å invitere og arrangere live opptredelse og deltakelse i workshop for det finske bandet Jesse under elektroniske musikkens festival i Tromsø.