Fylkehuset i Troms. Kuva Liisa Koivulehto

Fylkehuset i Troms. Kuva Liisa Koivulehto

Troms Fylkesting vedtok i dag enstemmig å støtte heving av kvensk språk til nivå III i det europeiske språkcharteret.

For en måned siden gjorde Fylketinget i Finnmark det samme.

Til nå har alle seks kommunene i Nord-Troms, samt Alta og Porsanger gitt sin støtte til heving av kvensk språk.

 

Dette er vedtaket:

1. Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions – eller minoritetsspråk.

2. Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å følge opp vedtaket.