Kvenene er ikke nevnt i Finnmarks nye regionale strategiplan. Det reagerer NKF, ved Hilja Huru, på. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Kvenene er ikke nevnt i Finnmarks nye regionale strategiplan. Det reagerer NKF, ved Hilja Huru, på. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Kvenene er ikke nevnt i Finnmarks nye regionale arealplan. NKF var heller ikke invitert på høringsrunden.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto reagerer sterkt på at kvenene igjen er glemt fra planverk som omhandler kvener og kvenske bosetningsområder.

Denne gangen gjelder det den nye regionale strategiplanen for Finnmark.

– Vi i NKF-RK er skuffet over Finnmark Fylkeskommune. For det første over at kvenske forhold og kvenske interesser ikke er nevnt eksplisitt, når en rimelig stor andel av Finnmarks befolkning er av kvensk avstamning, uttaler Hilja Huru som videre påpeker at saker som areal, kultur og kvensk i videregående opplæring er saker som er viktige for fylkets kvenske befolkning.

Ikke informert

– For det andre, etter det vi vet har ingen kvenske instanser blitt orientert på forhånd eller blitt inkludert i høringsrunden, hevder NKF-lederen.

– Etter tjæremilesaka trodde vi at fylkeskommunen og andre hadde blitt mer bevisst på at kvenske organisasjoner etter rammekonvensjonen skal tas med på råd. Som vi har sagt før, det må bli regelen heller enn unntaket at kvenene inkluderes i prosesser, dette gjelder ikke minst i fylke og kommune, sier Huru.

Ut over dette mener NKF at det er mange gode strategier for Finnmark.

– Strategien tar opp identitet og historie, språk og Finnmarks mangfold under flere punkter, noe som lover godt for et inkluderende Finnmark som løfter alle kulturer og støtter alle identiteter i årene som kommer, også den kvenske, mener Hilja Huru.

Husket kvenene

I høringsrunden var det kun Alta kommune som ønsket å flette inn ett punkt om kvenene i strategiplanen.

«En regional plan for arealutvikling bør også ta stilling til hvordan kvensk/norsk-finsk interesser skal sikres i arealforvaltningen, i tillegg til de samiske som allerede står nevnt i høringsutkastet.» påpekte Alta kommune tilknyttet kapittelet som omhandler areal. Dette punktet skal nå vurderes videre i planarbeidet.

– Jeg vil bare føye til at jeg er svært glad for at Alta kommune i sitt høringsinnspill ba om at kvenske interesser tas med i strategien, og at dette nå vurderes å tas med i videre utarbeidelelser der det er relevant. Og NKF-RK setter også stor pris på at Troms Fylkeskommune sikret at vi fikk uttale oss i samme parallelle prosess i Troms fylke, avslutter NKF-lederen.