Finnetunet er et av Skogfinsk museums lokaliteter. KUVA SKOGFINSK MUSEUM

Finnetunet er et av Skogfinsk museums lokaliteter. KUVA SKOGFINSK MUSEUM

.

«Vi krever derfor at statsråd og Storting skjærer gjennom og sørger for det skogfinnene vil ha: Et nytt skogfinsk museumsbygg nå!» 

Dette skriver de som nå har startet en underskriftsaksjon for nytt skogfinsk museum.

– Lokalisering av nytt museumsbygg er vedtatt. Det er bevilget penger til forprosjekt. Arkitektkonkurranse er forberedt, men det mangler offentlig tilskudd til bygging. Staten ønsker Norsk Skogfinsk Museum slått sammen med og underlagt andre museer mot skogfinsk ønske, påpekes det videre.

Underskriftkampanjen er opprettet på vegne av Facebook-gruppen «Skogfinsk museumsbygg NÅ» og er rettet mot kulturministeren. Oppropet har i skrivende stund rundt 350 underskrifter.

Norsk Skogfinsk Museum (NSM) har i dag flere eiendommer, bygninger, betydelige samlinger av gjenstander og skriftlig arkivmateriale, men holder i dag til i provisoriske lokaler i Svullrya gamle skole.

– Forholdene er uakseptable når det gjelder magasiner og formidlingsområder og ikke minst arbeidsmiljø, står det i oppropet.

Viktig med støtte

Museumsdirektør Dag Raaberg syns underskriftskampanjen er et kjempebra tiltak.

– Vi trenger all støtte vi kan få. Jeg vet at det er mange som støtter oss og vår sak, men det kommer bedre og tydeligere fram når det er organisert gjennom en underskriftsaksjon som nå, sier han.

Nå håper direktøren at de kan nå fram med saken ved hjelp av aksjonen.

– Det er viktig at det blir oppmerksomhet rundt dette, så får vi se om det virker helt mot toppen, sier Raaberg.

 

Underskriftskampanjen finner du her