Departementet jobber med ny språklov, hvor de blant annet ønsker å formalisere kvensk som minoritetsspråk i lovteksten. (Foto: The Secret Language pressefoto)

 

Kväänin kieli sais viralisen statuksen. Ehđotuksessa ei ole kuitenkhaan mithään siitä ette kväänin kielen nostettais ylemälle suojatasale.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan kulttuurideparttementti lähätti ehđotuksen uuđesta kielilajista höörinkhiin aukustikuun lopussa. Uusi laki määrää ruijan kielen staatuksen sekä defineeraa kans mikä staatus oon saamen kielilä, ruijan viittomakielelä  sekä muila kielilä mistä Ruijala oon vastuu. Kväänin kieli oon yksi tämmöinen kieli.

Ehđotuksessa kväänin kielen mainithaan lakitekstissä kaksi kerttaa.  Ensimäisessä paragraafissa seisois ette viranomaisilla oon vastuu suojela ja eđesauttaa kväänin kieltä, romanii, romanesta ja ruijan viittomakieltä. Kuuđes paragraafi kuuluis: ”Kvääni, romani ja romanes oon kansaliset minuriteettikielet.”

Eri kielile eri toimet

Höörinkidokumentissa tođethaan ette kvääni, romani ja romanes oon Europan minoriteettisopimuksen II suojelutasala.

– Jokhainen kieli tarvittee omat toimet ja se häyttyy hunteerata mitä eri kielet tarvitteevat. Se merkittee kunka paljon kielen puhhuujiita oon ja minkälaisissa elämän oloissa sitä puhuthaan, dokumentissa seissoo, mutta emmä ole löytäneet siitä ehđotusta kunka kielen puhhuujiitten määrän räknättäis.

Höörinkidokumentit löyttyyvät täälä.

Instituutit, organisasuunit mutt kans privaattihenkilöt  saavat lähättää vastauksen tahi oman kommentin, lissäyksen eli ehđotuksen.

Höörinki kestää 15. novemperikuuta asti.