Konservator Riinakaisa Laitila RDM-Porsáŋggu musea, Porsangin museumi. (Foto: Arne Hauge)

 

Flyttet kvensk utstillingsåpning til «gladere» dag.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Etter ønske fra ordføreren Aina Borch arrangerer vi utstillingsåpningen 5. juli i forbindelse med Glad Lakselv dagene, heter det fra Riinakaisa Laitila i en pressemelding utsendt 18. juni. Laitila er konservator ved RDM-Porsáŋggu musea, Porsangin museumi.

Ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch. (Foto: Arne Hauge)

Det var den 16. mai i år at Ruijan Kaiku skrev om museets sommersatsing, der de planla utstillingsåpning for prosjektet «Kvener i Porsanger» til onsdag 19. juni. Etter ønske fra Borch er nå åpningen flyttet til fredag 5. juli, fra klokken 17 til 19 på museet lokaler i Lakselv ved torget.

Bilder og film

Det fulle navnet på utstillingen er «Met olema ja tulema olemhaan – Kväänit Porsangissa / Vi er kommet for å bli – Kvener i Porsanger.» En samtidsdokumentasjon og et utstillingsprosjekt som presenterer 25 personer med tilknytning til kvensk språk og kultur. Dette er kvener som enten bor i Porsanger eller har slektstilhørighet til Porsanger. Dokumentasjonen består av portrettbilder, intervjuer og utstillingsfilmen «Kaunhiimat sanat – De vakreste ordene.»

Formålet med utstillingen er å vise frem mangfold i den kvenske kulturen, kvenenes selvforståelse og deres egne fortellinger. Temaet tas opp for å skape oppmerksomhet rundt det faktum at mange kvener har viet sine liv til å fremme kvensk språk og kultur. Deres historie kan inspirere andre og bidra til positiv identitetsbygging for kvenske barn og ungdommer. Utstillingen vil også kunne øke forståelsen for kvensk kultur generelt, blant lokalbefolkningen i Porsanger og andre steder, sier Riinakaisa.

Liss Beth, Almar og Anstein

Utstillingen har en kvensk prosjektgruppe bestående av Liss Beth Gjertsen Nyby (intervjuer og tekster, Almar Paulsen (fotograf) og Anstein Mikkelsen (utstillingsfilm). Kainun institutti – Kvensk institutt og kvenforeningene i Børselv og Lakselv har også bidratt til å lage utstillingen.
Utstillingen er finansiert av RiddoDuottarMuseat, Porsanger kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartement og Kulturrådet.

Forrige gang vi fortalte om utstillingen sa Riinakaisa at utstillingens tema løftes opp for å skape oppmerksomhet rundt det forhold at mange kvener dedikerer sine liv til å fremme kvensk språk og kultur.

Her litt mer om folkene i prosjektgruppen:

Liss Beth Gjertsen Nyby, Lakselv (f. 1969)
Liss Beth er utdannet adjunkt og lærer. Hun har kvensk bakgrunn, men har ikke kvensk som morsmål. Hun har gjennomført kvensk grunnkurs i Tromsø og vært frilansjournalist i Ruijan Kaiku. Hun har også gått på draktsømkurs for kvendrakten.
I 2016 vant hun en skrivekonkurranse om identitet arrangert av Ruijan Kaiku. Hun er kasserer i Lakselv kvenforening og har vært styremedlem i Norske kveners forbund og på Kvensk Institutt. Hun er også aktivt medlem av Porsanger historielag (kasserer og leder for årbokkomitéen).
Liss Beth har intervjuet personene i utstillingen og renskrevet tekstene.

Almar Paulsen, Lakselv (f. 1939)
Almar var lærer i grunnskolen i mange år. Han har hele livet vært en ivrig naturfotograf, hobbyornitolog og -botaniker. Han har vært med på å utgi flere bøker om Porsangers geologi, fugleliv og planter.
Han har laget flere fotoutstillinger, bl.a. på Stabbursnes Naturhus, Porsanger Museum og Kvensk Institutt i Børselv.
Han har kvensk og norsk bakgrunn. Han hadde begge språk i oppveksten og behersker kvensk/finsk. Almar har stått for fotograferingen av intervjuobjektene.

Anstein Mikkelsen, Lakselv (f. 1956)
Anstein er journalist, fotograf, filmprodusent og forfatter. Han har mediestudier fra distriktshøyskolen i Volda. Faren var kven fra Børselv, moren er fra Sunnmøre. Han har hatt kvensk språk og kultur i oppveksten, men snakker ikke språket selv.
Anstein driver filmproduksjonsselskapet «Siivet» og har produsert over 30 filmer med kvensk tema i løpet av 20 år. Mange av dem har vært vist på NRK. Han har også levert fotomaterialet til flere naturbøker.
Anstein og Kenneth Ulstein Johansen (under opplæring i kvensk filmproduksjon) har produsert filmmaterialet til utstillingen.