Prisvinner Elling Vatne var ikke selv til stede under landsmøtet, og andre måtte ta imot prisen på vegne av ham. Bildet er fra en annen anledning. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Elling Vatne (79) fra Manndalen ble tildelt Norske kveners forbunds hederspris under forbundets landsmøte denne helga.

 

Pål Vegard Eriksen
ruijan-kaiku.no

 

– Vi vil uttrykke stor takknemlighet for den store innsatsen han har gjort for kvensaken og forbundet i forskjellige anledninger gjennom mange år, og det er en stor glede for meg, på vegne av styret, å få tildele Norske kveners forbunds hederspris til Elling Vatne.

Det sa forhenværende forbundsleder, Kai Petter Johansen, under tildelingen som fant sted i forbindelse med kvenforbundets landsmøte som gikk av stabelen i Alattio/Alta den 20. og 21. april.


I Elling Vatnes landsmøtefravær måtte Line Evensen, også hun fra Kaivuono/Kåfjord, ta imot prisen på vegne av ham. Kai Petter Johansen stod for overrekkelsen fra kvenforbundets side. (Kuva: Else Marie Hølen Johansen)

Vatne var ikke selv til stede for å motta prisen, men hans tidligere styrekollega i Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura, Line Evensen, tok i mot prisen på vegne av ham.

Imponerer og inspirerer

– Styret i kvenforbundet har i aller høyeste grad lagt merke til det store arbeidet som er gjort i Kåfjord kvenforening gjennom mange år og under hans ledelse, sa Johansen, før han fortsatte:

– Ellings kloke lederskap, lune vesen og imøtekommenhet har evnet å samle alle gode krefter i og rundt kvenmiljøet for å nå felles mål. Foreninga har fått økt medlemstall og oppslutning i lokalsamfunnet, og har påvirket bygdene og kommunen i en positiv retning i kvensaka under hans ledelse.

Videre sa Johansen at aktiviteten i Kåfjord kvenforening også har vakt oppsikt langt utenfor Kåfjords grenser og inspirerer bredt i det kvenske samfunnet.

I den sammenheng trakk han fram forslaget om 1. juni som nasjonal forsoningsdag, etableringen av verdens eneste kvenpolitiske utvalg, og liketil ønsket om å gi en fjelltopp i 100-årsgave til Finland.

Les også: Vil ha en årlig forsoningsdag i Norge

– Elling Vatne imponerer og inspirerer meg og mange med meg, avrundet Johansen.

Første utvalgsleder

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til ble Elling Vatne første gang valgt inn i styret i Kåfjord kvenforening/Kaivuono kveeniseura i 2015, og satt da som sekretær i to år.

I de to påfølgende årene satt han i kvenforeningas valgkomité, hvorpå han i 2019 ble valgt til leder, et verv han bar fram til årsmøtet i 2024. Da tok som kjent Else Marie Hølen Johansen over stafettpinnen.

Les også: Fikk lederrollen i kvinnetungt styre

Vatne satt også som første leder av det kommunale kvenpolitiske utvalget, det første og eneste av sitt slag, fra etableringen i 2021 og ut valgperioden til høsten 2023.

Les også:

– En hyggelig overraskelse