Nå skal de glemte gruppene i Finnmark dokumenteres og få sin historie bevart for fremtiden. Finnmarksarkivenes satsing «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper i Finnmark» har som siktemål å få frem i lyset grupper som har falt utenfor i arkivsamlingene. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Nå skal de glemte gruppene i Finnmark dokumenteres og få sin historie bevart for fremtiden. Finnmarksarkivenes satsing «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper i Finnmark» har som siktemål å få frem i lyset grupper som har falt utenfor i arkivsamlingene.
KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

Nå skal de glemte gruppene i Finnmark, deriblant kvenene, dokumenteres og få sin historie bevart for fremtiden. Finnmarksarkivenes satsing «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper i Finnmark» har som siktemål å få frem i lyset grupper som har falt utenfor i arkivsamlingene.

Flere institusjoner i det faglige nettverket Finnmarksarkivene  – Finmarkun arkiivit har sammen søkt midler fra Norsk kulturråd for å gjennomføre dette prosjektet. Kulturrådet bevilget 150 000 kr. i støtte til forprosjektet som har som mål å kartlegge viktige og unike grupper for Finnmarkshistorien som det hittil er bevart lite eller ingen dokumentasjon om i Finnmarksarkivene.

– Dette angår også grupper som ikke har fått sin historie fortalt og synliggjort i det offentlige rom. Det finnes flere slike glemte grupper i Finnmark. Det er allment kjent at det mangler dokumentasjon av deler av krigshistorien fra Finnmark, særlig det som angår krigshendelser, tvangsevakuering og gjenreisning i de samiske og kvenske områdene, skriver prosjektgruppen i en pressemelding.

Det er også lite bevart av dokumentasjon som gjelder nyere innvandring til fylket.

– Gjennom innsamling og formidling av livshistorier, fortellinger, fotografier, dagbøker, brev og annet kildemateriale skal de stemmer som ikke har blitt hørt før komme med i vår felles historie, forklarer de videre.

Foreløpig er Finnmark fylkesbibliotek, Samisk arkiv, Interkommunalt arkiv i Finnmark, RidduDuottar Museat, Varanger Samiske museum og Statsarkivet i Tromsø med på prosjektet, men prosjektgruppen jobber er for å få flere museer og kulturinstitusjoner med i arbeidet.