Frank Jørstad er selv en bærer av fornorskningens konsekvens: – Jeg har samisk bakgrunn fra farssiden, og fra morssiden har jeg kvensk. Men ikke snakker jeg samisk og ikke snakker jeg kvensk. Her sett i Oslo sammen med den velkjente kvenske musikeren Kristin Mellem. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Teatersjef Frank Jørstad holder fast ved det han lenge har sagt: Det må bygges kvenske institusjoner.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kvääniteatteri sin sjef heter Frank Jørstad, og ham møtte vi også i Oslo under sannhetsdagene i starten av juni. Fordi hans teater hadde ideen til den sceniske opplesning «Norge lytter» – samt fordi teateret sto sentralt også i gjennomføringen – fikk han tidlig rapporten i hånden.

Preget av stundens alvor var det hele i gang. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

– En høytidelig og flott anledning som oppleves som meningsfull. Spennende, vond og viktig lesning. Jeg syns rapporten er virkelig grundig, og har lært mange nye ting om hva Norge har gjort mot samer, kvener, norskfinner, skogfinner. Rystende lesning, mye mer brutal fornorskning enn jeg har skjønt og forstått, sier Jørstad.

– Hva gjorde størst inntrykk?

– Blant annet den helt bevisste passiviteten, slik jeg leser det, som har vært overfor kvenene. Og det samiske, hvor man ble marginalisert og mistet sin opprinnelige måte å leve på. Et hjul av negative spiraler, sier teatersjefen, som på linje med de fleste andre som har sett på problem og tiltak, trekker fram majoritetssamfunnets mangel på kunnskap.

– Og hvis denne kunnskapen nå kommer bredt ut, vil det gi en større forståelse av ens egen samtid. Og da vil man i mye større grad også forstå reaksjonene fra kvensk, samisk, skogfinsk og norskfinsk hold, sier han.

Nå må det ifølge Jørstad til en ny retning, via politiske beslutninger.

– Jeg mener det må bygges institusjoner. Vi må ha et rammeverk rundt den kvenske kulturen. Vi kan ikke gjøre ting på dugnad, det må settes i system og det må politisk vilje og bevilgninger til, sier Jørstad, som her inkluderer kventeateret. Som den eneste kvenske kunstinstitusjonen må den fast inn på statsbudsjettet, fastholder han.

Det virker å gå troll i ord, les nemlig denne saken fra to uker etter at vi pratet med Jørstad:

Regjeringen vil sikre drift av Kventeateret