"Å nei, en karhu!" Borghild Otelie Aasebøstøl og Ørjan Steinsvik, gså kjent som Skrål og Skrammel, fortalte det kvenske eventyret om hvorfor bjørnen ikke har hals på Skjervøy dag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

«Å nei, en karhu!» Borghild Otelie Aasebøstøl og Ørjan Steinsvik, også kjent som Skrål og Skrammel, fortalte det kvenske eventyret om hvorfor bjørnen ikke har hals på Skjervøy dag. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Fortellerduoen Skrål og Skrammel storkoste seg da de fikk fortelle kvenske eventyr for barnehagebarna på Skjervøy.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

– Det er veldig artig å få være med på å gjøre kvenske historier mer kjent for barn, sier Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl. Som også er kjent som duoen Skrål og Skrammel for barna på Ørneveien Naturbarnehage på Skjervøy.

Forteller kvensk eventyr
Det er Halti Kvenkultursenter som har hyret inn duoen for å lage ett kvensk opplegg rettet mot barnehager som en del av årets Paaskiviikko.
– I dag da vi var på Skjervøy i Ørneveien Naturbarnehage, fortalte vi det kvenske eventyret om hvorfor bjørnen har så kort hals, sier Aasebøstøl.
– Så lekte vi bjørnen sover. Eller «Karhu sover», smiler hun.

Snikinnfører det kvenske
En viktig del av forestillingen er nemlig å «snikinnføre» det kvenske ovenfor barna, gjennom å bruke ulike kvenske begreper.
– Vi bruker bevisst kvenske navn på blant annet alle dyrene. Så en kan si at vi snikinnfører kvensk språk og kultur til de i barnehagen, sier Ørjan som er utdannet skuespiller.
På Skjervøy skal dette ha blitt svært godt mottatt.
– Jeg tror det gikk ganske greit, men jeg tror barna oppfattet de kvenske ordene som egennavn, for eksempel at bjørnen het Karhu. Men det er egentlig helt greit, for det viktigste er at begrepene sniker seg inn og at de husker det. Da vi lekte bjørnen sover, het det jo «karhu sover», sier hun.
– Lederen av barnehagen var veldig glad for å få litt kvenkultur inn. Hun sa at det er viktig å vise de ulike kulturene vi har her, sier Ørjan.

Falt for bjørneeventyr
Nordlandsjenta Borgild syns det var vært veldig gøy og lærerikt å få jobbe med det kvenske.
– Jeg må innrømme at jeg ikke kjente så mye til det kvenske fra før av, men etter å ha bladd oss igjennom en del kvenske eventyr, lærte jeg mye. Og jeg falt veldig for dette med hvorfor bjørnen har kort hals. Jeg tenkte at dette ville jeg gjøre noe med! Smiler Borghild som har jobbet en del med barnefortellinger i museumssammenheng.