Frank Jørstad oon Kvääniteatterin teatterijohtaja . (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Teatersjefen er glad for å være inne i statsbudsjettvarmen, men har ikke glemt redningspakken fra Troms Holding.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Nå står det svart på hvitt at vi er inne i foreslått statsbudsjett og det er det viktigste for oss nå.

Det sier Frank Jørstad, teatersjef hos Kvääniteatteri, når Ruijan Kaiku spør om teateret er fornøyd med de 4 millionene man ligger inne med i forslag til statsbudsjett for 2024, som ble lagt fram den 6. oktober.

Les også: Fant få lyspunkter fra regjeringen

Viktig signal

– For oss er det først og fremst en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og viktigheten av teateret som en kunstinstitusjon for den kvenske befolkningen, sier han.

– Det er også en anerkjennelse av den kvenske kulturen, at Norges første kvenske kunstinstitusjon er inne på et statsbudsjett, og således en del av denne nasjonen. Det er et viktig signal for å løfte den kvenske kulturen, sier Jørstad videre.

Frigjør arbeidskraft

For det andre har budsjettforslaget også en praktisk betydning for Kvääniteatteri, som per nå har en liten administrasjon med en fast stilling og en midlertidig stilling.

Les også: Spennende ilddåp for den nytilsatte

– Den beste måten å jobbe effektivt på er å få penger som en ramme, sier teatersjefen.

– Da slipper vi å bruke en haug med tid til søknader og rapportering, forklarer han.

– Det frigjør krefter som kan brukes riktig istedenfor.

Gir nødvendig forutsigbarhet

Et tredje positivt aspekt, sier Jørstad, er at ved å vite hvor mye man har å rutte med, kan en i større grad planlegge for videre virksomhet framover.

– Vi kan kontakte dyktige mennesker til scenekunstprosjekter med viten om at vi kan betale dem, være seg alt fra scenografer til dramatikere og regissører, sier han.

– Det har vi ikke hatt anledning til tidligere, vi har måtte ta forbehold knyttet til finansiering.

– Gode folk må ha lønn, slår teatersjefen fast.

Reddet av kraftpenger

Kvääniteatteri AS, som ble formelt stiftet 17. september 2022, fikk ikke midler over statsbudsjettet i 2023. Istedenfor gikk Troms Holding inn og dekket opp disse midlene.

– Troms Holding har behandlet søknaden ut fra at midlene i statsbudsjettet og spillemidlene ikke kom på plass. Vedtaket skal være en sikkerhet for teateret i 2023. Når midlene fra staten er på plass, vil vår tildeling skrumpes tilsvarende. Det uttalte styreleder i Troms Holding, Line Fusdahl, til Ruijan Kaiku den gangen.

Les også: Over 3 millioner til kvensk teaterprosjekt


Styreleder i Troms Holding, Line Fusdahl, sa seg glad for å kunne sikre Kvääniteatteri driften gjennom 2023. (Kuva: Troms og Finnmark fylkeskommune/Lars Åke Andersen)

– Det er veldig viktig for oss at Kvääniteatteri får kommet skikkelig i gang og fortsette det gode arbeidet. Som styreleder er jeg glad for at vi fikk dette til, sa Fusdahl.

Det har ikke teatersjef Frank Jørstad glemt.

– De reddet Kvääniteatteri og gjorde det mulig for oss å komme gjennom første driftsår. De har løftet og utviklet den kvenske kulturen, skapt arbeidsplasser og bidratt til verdiskapning i Nord-Troms.

– Det var helt essensielt for teaterets eksistens. Uten dem, og de midlene, ville vi ikke vært her i dag, og Norge ville ikke hatt et Kvääniteatteri, avslutter Jørstad.