I Vadsø holder kommunens kvenske språksenter til i samme bygg som Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. (Foto: Arne Hauge)

 

Ruijan Kaiku beklager feil i artikkel om Vadsø kvensk språksenter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku hadde 10. oktober nettsaken «Vadsø: Daglig leder måtte slutte», der vi skrev om årsak og omstendigheter rundt daglig leders avgang. Her ble det hevdet at «Utrederne – Varanger museum og Trygg Kompetanse AS som eies av styreleder Trygg Jakola, sammen med andre personer og/eller instanser, har fått minst 1,3 millioner kroner i offentlige midler for jobben.»

Dette medfører ikke riktighet og penger avsatt til utredning er langt lavere. Det er brukt kun 100.000 kroner, inkludert utforming av søknad. Vi beklager feilen og burde også opplyst at reisefravær var årsaken til at det ikke framkom eksakte søkertall til stillingen.

Her kan du lese redegjørelsen fra Vadsø kvensk språksenter, Vesisaaren kvääni kielisentteri: Vadsø: Reagerer på det de hevder er faktafeil og halvveis-opplysninger