Bjørn Inge Mo på fylkestingets talerstol i forbindelse med behandlingen av medeierskap i Kvääniteatteri nylig. (Skjermdump, Troms og Finnmark fylkeskommune).

 

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo (Ap) fra Manndalen, gikk bort natt til søndag. Han ble 54 år gammel.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

«Det er med stor sorg at vi i dag har fått vite at vår alles kjære, Bjørn Inge Mo har gått bort. Bjørn Inge har vært en kjær, betydningsfull og markant person i kåfjordsamfunnet, og også langt utenfor vår egen kommune. I dag er en trist dag i Kåfjord. Kåfjord kommune vil derfor flagge på halv stang fra alle offentlige bygg. Våre tanker er først og fremst hos Bjørn Inge sin familie.» Det skriver ordfører i Kåfjord kommune, Bernt Eirik Lyngstad, på kommunens nettside 10. juli.

Bjørn Inge Mo var ordfører i Kåfjord kommune i perioden 2003-2015 og var i tillegg leder for Troms Arbeiderparti fra 2005-2014. Han ble innvalgt i Sametinget fra Gáisi valgkrets fra 2017 inntil han fikk permisjon fra vervet i 2020, og han var fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune fra 2019 og fram sin død. Ved siden av politikken drev han med jordbruk og melkeproduksjon i hjembygda.

Opptatt av kvensaka

For knappe tre uker siden stod Mo på fylkestingets talerstol i forbindelse med behandlingen av medeierskap i Kvääniteatteri AS: «Dette er er ikke bare et teater, dette er samfunnsbygging i praksis, for å løfte vår felles kulturarv. Jeg er veldig stolt over at vi får dette til», sa han.

Videre roste Mo ildsjelene i Nordreisa, som nå hadde gjort det samme som da Halti kvenkultursenter ble etablert i Nord-Troms i 2009/10. «Jeg hadde gleden av å være med og få det også på plass», sa Mo.

I forbindelse med åpningen av nye Ruija kvenmuseum i Vadsø høsten 2021, holdt Mo en hilsningstale på vegne av fylkeskommunen. Han mente det nye museet var et løft for det kvenske og ønsket lykke til. Til tross for dette og gode ord om den blomstrende aktiviteten, minnet han om at det fortsatt er mye som gjenstår og at det er behov for et krafttak fra myndighetenes side:

«Fra å være en usynliggjort del av vår kulturarv, ser vi det kvenske/norskfinske mer tydelige rundt om i samfunnet. Vi ser det gjennom offentlig veiskilting, etablering av nye språk- og kulturinstitusjoner og kunstneriske prosjekter. Det er mye arbeid som gjenstår og det krever et krafttak både fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter», sa Mo.

Faksimile Ruijan Kaiku 18.11.2011.

Høsten 2011 gjorde Ruijan Kaiku et intervju med den daværende Kåfjord-ordføreren. Her kunne han blant annet opplyse at han forstod samisk svært godt, men også litt kvensk. På spørsmål om hva som var hans forhold til kvensk språk og kultur, svarte han slik: «Sterkt. Gjennom oppveksten har jeg hele tiden hørt historier om og visst om det kvenske her i området, både i Olderdalen og i Manndalen», sa Mo.

På denne tiden skulle Mo gjennom regionrådet, og press på sentrale myndigheter, jobbe aktivt for å bygge ut «Halti II» (det andre byggetrinnet stod ferdig våren 2015, red. anm.), i tillegg til et lokalt prosjekt for å fremme det kvenske i kommunen.

Noen måneder tidligere, i juli 2011, uttalte Bjørn Inge Mo til lokalavisa i Nord-Troms at kulturreformen i Kåfjord og Nord-Troms ikke på langt nær var fullført. «Jeg mener arbeidet  med revitaliseringen av kulturen i Nord-Troms ikke er fullført før vi har tatt med det kvenske», sa han til Framtid i nord den gangen.

Støre: – En politisk bauta fra nord

I forbindelse med den nylige bortgangen har statsminister og partifelle Jonas Gahr Støre skrevet en status på sin facebookside. Her skriver han blant annet:

«Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Bjørn Inge Mo er død. Bjørn Inge var en nær partikamerat og en politisk bauta fra nord, som vil bli dypt savnet i hele landet, i Arbeiderpartiet og på tvers av partiskillene.»

«Bjørn Inge har innehatt de fleste verv man kan ha i politikken; i kommune, fylke og sentralt i Arbeiderpartiet. Uansett rolle var han stødigheten selv; samlende, handlekraftig og reflektert. Da han sa ja til å bli fylkesrådsleder i en krevende situasjon med tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, viste han fra første stund at han var rett person til oppgaven. Han bygget broer og var en politiker folk hadde tillit til og respekt for», skriver statsministeren.

«Hele Arbeiderpartiet sørger i dag over Bjørn Inge Mos bortgang. Våre tanker går til familien og hans nærmeste», skriver Støre.