Aina Borch og Egil Borch. (Foto: Arne Hauge)

 

Porsanger-ordfører Aina Borch og Kippari-festivalsjef Egil Borch er enige i at annet hvert år trolig er framtiden for det store og tidkrevende arrangementet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det betyr i praksis at vi kan melde at 2023 vil forløpe uten Kippari-festival i Børselv i Porsanger i Finnmark. Og at man satser desto mer i 2024. Etter alle solemerker blir det slik, noe både ordfører og festivalsjef tematiserte i forbindelse med årets festival.

– Jeg hører rykter om at annet hvert år blir framtiden for Kipparifestivalen. Det er nok riktig å spare krefter, for også å kunne gi jernet på en skikkelig måte når man først gjør det, sa Aina Borch.

Begge vektla de mange gode hjelperne som bidrar til å dra festivalen i land, uten dem hadde det ikke gått, likevel skal det hele både planlegges og ledes og koordineres. En større oppgave som Egil Borch har tatt på seg i alle år, og som han etter hvert begynner å kjenne tyngden av.

Pionerer

– Vi har 60 frivillige medarbeidere, og det er vår stolthet. I år var det Kipparifestival for ellevte gang, og det er en festival som kom tidlig på banen med satsingen på det kvenske. Og som av den grunn betyr mye for nokså mange, sa Egil.

Les også: Kjempeviktig å bidra

Som kjent ble den første kvenforeningen startet av Terje Aronsen, og festivalsjefen sa seg takknemlig for pionerarbeidet.

– Jeg må få takke Terje, som jeg har lært utrolig mye av. Takk også til børselvværingene for den fantastiske evnen til å formidle den kvenske kulturen og språket og identiteten. Dere har vært pionerer, alle som en, sa Egil.

Gull verdt

Også Aina Borch framhevet det frivillige arbeidet. Jevnlig siden oppstarten i 2008 har Kipparifestivalen, eller Børselv kvenkulturfestival som den også heter, bidratt til å løfte både bygda og kommunen.

– Dere er mange som står på, og mangfoldet i det dere gjør speiler både historien og nytiden. Å ta vare på og formidle historien gjennom praktiske prosjekter er gull verdt. Overføring av kunnskap skjer aller best ved å få lov til å gjøre ting i praksis, sa Borch, som på linje med Egil understreket viktigheten av at det arbeidet som i sin tid ble startet av Aronsen, blir videreført.

– Men dugnadsånden er presset, det er ikke lenger så mange å ta av og dermed færre å dele arbeidet på. Så at noen orker og har lidenskapen og engasjementet til å holde på fortsatt, skal vi alle være takknemlig for, sa ordføreren.