Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, inkludert rammebetingelsene for store og små kirker og sokn. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Kirkerådet sendte videre den kvenske ballen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

Dersom vi våger oss på en sammenlikning, uten sammenlikning for øvrig, kan Kirkemøtet ses på som det politiske nivået, mens Kirkerådet kan betraktes som rådmannsnivået. For mens Kirkemøtet som det øverste representative organet i Den norske kirke behandler saker av felles kirkelig karakter, blant annet ved å treffe vedtak om lover og regler for kirkens indre liv, er det Kirkerådet som forbereder sakene som skal til Kirkemøtet. Kirkerådet iverksetter også Kirkemøtets beslutninger, og de leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger.

– De kommer nok til å henvise Ruijan Kaiku videre til bispedømmerådet, minnes vi Egil Borch i Porsanger kirkelige fellesråd si, dette i anledning en eventuell kommentar fra Kirkerådet til kritikken.

Les mer her: Mener kvenene sliter med et anti-kvensk Kirkeråd

– Men bispedømmerådet har verken penger eller menneskelige ressurser til å ta det nasjonale ansvaret for kvensk kirkeliv. De verken kan eller bør fortsette å vise til at Nord-Hålogaland bispedømmeråd har ansvaret. Kvensk kirkeliv er et nasjonalt ansvar, det hører under Kirkemøtet, og Kirkerådet, sa Borch.

På vegne av kirken

– Jeg er nødt til å sende denne videre fra meg, i første omgang til vår direktør, men det kan være at flere her må se den, for å kunne gi deg et godt svar, sa kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig da Ruijan Kaiku la fram kritikken for Kirkerådet.

Kort tid senere fikk vi denne beskjeden fra Dybvig.

– Angående din henvendelse i går: Denne er nå videresendt til Nord-Hålogaland bispedømmekontor, siden Kirkerådet har bedt dem om å ansvaret for kvensk kirkeliv på vegne av Den norske kirke. Du vil derfor bli kontaktet av dem.

Mer himmel på jord

Det betyr i praksis at Kirkerådet tok ingen offentlig stilling til kritikken fra Borch, verken påstanden om at de skal være et anti-kvensk Kirkeråd, skylde kvenene en unnskyldning, eller nekte å følge opp vedtak gjort på kirkepolitisk nivå.

Det siste står skriftlig nedfelt i syvende kulepunkt under hovedpunkt to i notatet «Mer himmel på jord,» sitat: «Kvensk språk og kultur blir ivaretatt i gudstjenestelivet og trosopplæringen.» Ei heller Borchs spådom om at ballen nok blir spent videre – Kirkerådet ble forelagt også den antakelsen – påvirket landets kirkelige rådmannsnivå til en kommentar.

Men vi fikk likevel et både hurtig og må sies omfangsrikt svar fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd:

Har ingen faste kvenske tildelinger