Bjørnar Seppola etterlyser felles kvensk og norskfinsk protest mot endringen. (Arkivfoto: Liisa Koivuletho)

 

Kvenlandsforbundet reagerer i dette innlegg på flyttingen av kvensakene fra departementet over til kulturrådet. Innlegget er skrevet av leder Bjørnar Seppola og ble nylig publisert på forbundets facebookside.

 

Kvensakene flyttes ut av departementet og over til kulturrådet:

Dette er bestemt i et møte mellom kommunalministeren og kulturministeren i høst. Vi (kvener/norskfinner) ble informert om beslutningen på Kontaktutvalgets møte 5. november. Vedtaket var allerede gjort, og vi fikk ikke mulighet til å uttale oss på forhånd. Vi i KLF ser det slik at denne flyttingen ikke er motivert ut fra et ønske om å styrke minoritetens muligheter til å få fremmet sine saker. Flyttingen vil medføre en nedgradering av kvenenes/norskfinnenes organisasjoner fra å være organisasjoner som arbeider med samfunnsspørsmål, til å bli organisasjoner som hovedsakelig arbeider med kulturelle spørsmål. Avstanden til det politiske miljø vil bli større. Tidligere kunne vi drøfte våre prosjekter direkte med politikere, i framtiden må vi forholde oss til byråkrater i Kulturrådet.

Les også: Mæland-pasning til Danielsen

Da vi begynte vårt arbeid med kvenene som minoritet på 1980-tallet og stiftet Kvenforbundet i 1987, krevde vi å bli plassert under kommunaldepartementet ved siden av samene. Daværende regjering gav oss en slik status. Men så fikk vi den første statssekretær for samiske saker i 1990. Et av de første tiltak han gjennomførte, var å flytte kvenene ut av kommunaldepartementet og over til kulturdepartementet. Vi protesterte den gang, og fikk medhold på politisk nivå. Vi ble flyttet tilbake til kommunaldepartementet, men fikk en dårligere plassering enn vi hadde først. Vi fikk ikke lengre være på samme avdeling som den samiske minoriteten, men en løsere plassering direkte under ledelsen. I 1998 sluttet Norge seg til Den europeiske avtale om nasjonale minoriteter og vi, sammen med de andre nasjonale minoritetene, ble plassert under avdeling for samiske- og minoritetsspørsmål, – SAMI, hvor vi har vært fram til i år. Men nå blir vi altså sparket ut på nytt.

Les også: En avpolitisering av det kvenske?

Da vi fikk denne beskjeden 5 november protesterte vi der og da i møtet og krevde at vi fortsatt skulle være under kommunal- og moderniseringsdepartementet, helst med egen avdeling og med egen statssekretær. Men vår stemme ble liten i forhold til de mange deltakerne. Og etter møtet 5 november har det vært stilt om denne saka fra de andre kvenske/norskfinske organisasjonene, så det ser ut til at dette blir akseptert av de andre. Vi burde heller gått sammen i en kraftig protest. Dette er en degradering av minoritetenes organisasjoner som på lengre sikt kan få større negative konsekvenser. Minoritetenes organisasjoner er små og har lite ressurser. Når de i framtida skal konkurrere med store norske kulturorganisasjoner på Kulturrådets budsjetter så ligger det i kortene at minoritetenes organisasjoner blir de som trekker det korteste strå. Hvem skulle vel ellers gjøre det?
For de samiske organisasjonene vil denne «nyordningen» få en helt annen effekt. De vil jo etter dette få ha SAMI-avdelinga i departementet helt for seg selv.