Det ble votering om noen nye punkter og formuleringer i vedtektene • Liiton styyri oli ehottannu muutaman muutoksen sääntöihiin ja niistä äänestethiin. KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

 

– Det er nesten som en vekkelse, sa Liv Annie Johansen som fikk forbundets hederspris for sitt frivillige arbeid for kvensk språk i Porsanger.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

For nå vil og tør nesten alle snakke kvensk, og de som ikke tør, gjør det likevel. Det så vi et håndgripelig og historisk bevis på under landsmøtet. For en etter en hoppet de ut i det og presenterte årsmøtesakene også på kvensk. Varanger-dialektene var oftest å høre denne gangen, og litt finsk.
Det er ikke helt utenkelig at nyttårstalene til leder Hilja Huru de siste par årene har fungert som et godt eksempel – dermed står hun fram som en «Wirkola» som andre hopper etter.

Løftes opp som møtespråk
Språket har vært betraktet som en privat anliggende, som ordet «köökisuomi» (kjøkkenfinsk) illustrerer, men nå ser det ut at det blir løftet opp i møterommet. Og det gikk glimrende, lekent og med stil.
Under navneoppropet reiste folk opp og bekreftet sin tilstedeværelse og presenterte seg som «lemmijokilainen», «pyssyjokilainen», «Vesisaaresta», «Tromssasta», «Kallijoesta» osv. Dette var utenkelig bare for noen få år siden.

Tospråklig
Sakene ble presentert på kvensk og norsk.
Evy Basso esitteli assiin 2: Styyrin selvitys:
– Vuosimellinki. Se näyttää mitä met olema tehnheet kaks vuotta. Met olema tehnheet paljon, joo! Täälä oon styyrin selvitys ja lukaaliseurojen selvitys eli vuosimellinkit. Ja utvalgitten selvitykset, fortalte Basso og la til:
– Æ forventer ikke applaus for min første opptreden på kvensk! men fikk det likevel.
Helge Huru la ut sak nummer fire:
– Asia neljä oon liiton säännöt. Styyri oon justeerannu joku nämä paragraafit, ne oon merkityt punanen färinen tässä kirjasa. Tärkein oon paragraafi kolme ja viisi. Mie en luje niitä tässä. Mutta paragraafi viisi oon ette Kvääninuoret oon saanheet oman paragraafin täälä. Net ovat koko maassa, net ovat Ruijan kvääniliitossa ja sie olet Kvääninuorten jäsen jos sie olet alle 35 vuotta.
Jens Pedersen esitteli asian viis: Kontingentti.
– Se oon kaksi alternatiivii. Mie otan sen toisen ensin. Se oon sama mitä meilä oon nyt: sata kruunuu henkilö, nuoret viiskymmentä kruunuu, pensionistit viiskymmentä kruunuu ja perhe kaks sataa kruunuu. Alternatiivi yks, ensin alternatiivi, se oon henkilö sataviiskymmentä kruunuu, nuoret 50 kruunuu, pansjonistit sataviiskymmentä viiskymmentä kruunuu ja perhe kolmesataa kruunuu.
Noen andre holdt korte innlegg og hadde ordskifte på kvensk. Noen få ord, men likevel en viktig markering.

Tromssan kveeniseura – Tromsø kvenforening: Nils Petter Aanesen, Bernt Isaksen ja Helge Huru.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø: Laura Jaakola, Hilkka Hassinen og Anne Mäkinen.

 

 

Alattion kveeniseura – Alta kvenforening: Bak: Åshild Karlstrøm Rundhaug og Grete Nilima Monsen. Foran: Evy Nilima Hansen og Alf E. Hansen.

Pohjais-Varengin kveeniseura – Nord-Varanger kvenforening: Solveig Methi, Jørgunn Wikstrøm, Jens Pedersen ja Bente Jonassen.

Tana Kvenforening-Tenon kveeniseura: Thormod Holti Alf Steiner Børresen ja Hedvig Johnsen.

Kven Østlandet: Trond Stubberud, Anne Wilhelmsen ja Geir Johan Nilsen.

Ruijan kväänit – pyssyjokilaiset: Nanna Salamonsen, Solveig Samuelsen, Sverre Josefsen ja Egil Borch.

Ruijan kväänit – Lemmijokilaiset: Bak: Arne Gustav Sorgmunter, Liss Beth Gjertsen (forbundsstyret 2016-2018) og Olaf B. Andersen (forbundsstyret). Foran Svanhild Paulsen og Liv Annie Johansen.

 

 

Kveeninuoret: Thomas Kjærstad.

Trøndelag: Vilde Christoffersen Walsø.