Hilja Huru. Foto: Lill Viivan Hansen

Hilja Huru gjenvalgt som leder: – Ta godt vare på 
henne, oppfordret avtroppende nestleder 
Trygg Jakola.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

Hilja Huru fikk ingen motkandidater og ble dermed gjenvalgt som leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK) under landsmøtet i Alta 14.–15. april.
Trygg Jakola, som takket av som nestleder, oppfordret landsmøtedeltakerne å ta godt vare på Huru som hadde stilt seg positiv til to nye år som leder i forbundet. Styreledelsen har i følge egne utsagn jobbet meget godt sammen den siste valgperioden.
– Hun er en kvensk diamant, ta godt vare på henne, oppfordret Jakola.
Fra nå er det Jan Daleng som innehar nestledervervet og Huru ser fram til samarbeidet.

Heftig arbeid
Huru beskrev det avtroppende styret «som en bukett med villblomster, rasket sammen i fra veikanten».
– Vi er ganske forskjellige vi som har vært i styret, og det har fungert veldig bra, sa Huru.
– Sannhetskommisjon har vært et heftig stykke arbeid som vi snart er ferdige med og vi skal få sendt skriftlige innspill innen 30. april, lovet Huru og minnet om at det fortsatt er tid til å sende innspill til denne.
– Hjelp til å gjøre dette til et godt innspill fra oss, oppfordret hun.

Ungdommen på varaplass
Ungdommene «kuppet» flere av varaplassene til styret. Ingen i valgkomiteens forslag ble valgt inn.
– Jeg er glad for at det har kommet unge folk inn i styret. Det er viktig for rekrutteringa og at vi får de unge stemmene inn i forbundet. Det er snakk om kvenenes og forbundets fremtid, forklarer Huru, og legger til at satsing på ungdommen er viktig fremover og det skal vi jobbe med i styret fremover.
– Vi må få med de unge, fastslår hun.

Sympatisør
Thomas Kjærstad fra Mosjøen er en av de nye unge varamedlemmene. Han bor i Tromsø og studerer til en mastergrad i finsk språk. I tillegg er han utdannet optiker.
– Jeg er en sympatisør, jeg har ikke finsk eller kvensk slekt som jeg vet om, men jeg er veldig interessert i språk, både finsk og kvensk. Jeg har også tatt kurs i estisk og samisk, sa Kjærstad, da han presenterte seg seg for landsmøtet.
Kjærstad sitter også i styret til den kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret.

«Fersk» kven
– Jeg er sannsynligvis den «ferskeste» kvenen her. Det er ikke mange år siden jeg og mine søsken fikk vite på at vi var kvener, fortalte Vilde Christoffersen Walsø, fra Trondheim.
Walsø ble også valgt inn som ny vararepresentant i kommende periode og er særlig spent på arbeidet med sannhetskommisjon.
– Jeg har lært mye og er veldig interessert i å lære mer, forklarer Walsø.
– Det virker som at det overordnet er stor enighet i organisasjonen, det tenker jeg er bra, sier Walsø, som også jobber også med å få etablert lokallag i Trøndelag.
– Kjenner at jeg får en ekstra boost til å jobbe med lokallaget, medgir Walsø.
– Vi har 35 på epostlista til trønderlagskvenene – hvis de fleste blir aktive i lokallaget kan dette bli veldig bra, mener hun.

Mange oppgaver
Det nye styret kan se frem til mange og spennende oppgaver i tiden som kommer. Vervet som leder i NKF-RK tar mye tid og Huru har gått ned til 80 prosent stilling ved OsloMet, det hjelper litt.
– Vi har veldig mange saker vi må jobbe med for tiden, saksmengden bare øker og øker. Så vi må jobbe godt i det nye styret og fordele arbeidsoppgavene godt, slik at vi får gjort mest mulig med de ressursene vi har, sier Hilja Huru.
– Jeg gleder meg til dette og jeg håper vi finner interessene til alle i styret og finner hvilket område hver og en har lyst å jobbe med. Da blir det bra.
– Dette har vært et veldig godt møte og det er gode folk som er med videre, avslutter Huru.