Historiker Arvid Petterson skal turnere Paaskiviikko med kåsriet "Veier i kvensk historie". KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Historiker Arvid Petterson skal turnere Paaskiviikko med kåsriet «Veier i kvensk historie». KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen, som begge har kvenske røtter fra Finnmark, skal presentere kvensk og finsk musikktradisjon fra Nord-Norge fra 1700-tallet og fram til moderne tid. KUVA EMIL BEDDARI

Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen, som begge har kvenske røtter fra Finnmark, skal presentere kvensk og finsk musikktradisjon fra Nord-Norge fra 1700-tallet og fram til moderne tid. KUVA EMIL BEDDARI

Det er nå klart at musikerparet Beddari Nilsen og den anerkjente historikeren Arvid Petterson gjester Nord-Troms i anledning Paaskiviikko.

De kvenske kulturdagene i Nord-Troms nærmer seg med stormskritt og går av stabelen den 8. juni. Dette er 6. året på rad at Paaskiviikko arrangeres som en regional festival, med arrangementer i alle kommunene i Nord-Troms.

I år står får flere finnmarkinger en sentral plass på programmet. Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen, som begge har kvenske røtter fra Finnmark, skal i tur og orden besøke Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, der de blant annet skal presentere kvensk og finsk musikktradisjon fra Nord-Norge fra 1700-tallet og fram til moderne tid.

Arvid Petterson fra Brennelv i Porsanger, som i 2012 ble tildelt Det Kongelige Videnskabers Selskabs minnesmedalje i gull for sin evne til å formidle glemt historie og kulturhistorie, skal turnere med kåseriet «Veier i kvensk historie» og besøker både Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Skjervøy.

Under Paaskiviikko blir det også et tre dagers begynnerkurs i kvensk i Kvænangen og et innføringskurs i slektsforskning i Lyngen over to kvelder.