Fisket i Tanaelva er på et historisk og kritisk lavmål. Stans i fisket rammer også dem som selger kort, derfor kan tilskudd bli aktuelt. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Regjeringa ser for seg å kompensere inntektssvikten grunnet årets stans i Tanaelv-fisket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– For at Tanavassdragets fiskeforvaltning fremdeles skal kunne opprettholde driften, foreslår regjeringen å åpne for at de kan få dekt tapte utgifter gjennom tilskudd.

Det uttalte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre i forbindelse med årets utgave av revidert nasjonalbudsjett. Det var regjeringen som meldte dette i ei pressemelding nå i mai, etter at norske og finske myndigheter ble enige om at det ikke skal åpnes for laksefiske i Tanavassdraget i 2021. Årsaken er den kritiske tilstanden for laksebestandene i vassdraget.

Norsk-finsk enighet om fiskestopp

Samtidig får Tanavassdragets fiskeforvaltning alle sine inntekter fra salg av fiskekort, og stansen i laksefisket medfører således et stort inntektstap for den lokale fiskeforvaltingen. Rotevatn sier:

– Det er viktig å sikre kontinuitet i den lokale forvaltingen av Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning utfører en rekke viktige oppgaver i vassdraget, og har i år også fått et hovedansvar for å administrere fisket etter andre arter enn laks.

Regjeringen melder også at det for årets sesong vil bli samlet inn ei rekke data om laksebestandene i Tanavassdraget, data som etter planen skal danne grunnlag for videre forvalting. Her har både den norsk-finske overvåkings- og forskingsgruppa for Tanavassdraget samt Tanavassdragets fiskeforvaltning viktige oppgaver, framgår det. Sistnevnte har blant annet planlagt et større prosjekt for å kartlegge forekomstene av andre fiskearter enn laks og sjørøye i vassdraget.