Universitetet i Tromsø gir undervisning både i finsk og kvensk i emner som Praktisk kvensk med grammatikk, Språklig tekstanalyse i kvensk, Skriftkvensk med varieteter og Innføringskurs i finsk språk, Praktisk finsk, Variasjon i finsk m.fl. Bildet er fra universitetets åpning av høstsemesteret 2015. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Universitetet i Tromsø gir undervisning både i finsk og kvensk i emner som Praktisk kvensk med grammatikk, Språklig tekstanalyse i kvensk, Skriftkvensk med varieteter og Innføringskurs i finsk språk, Praktisk finsk, Variasjon i finsk m.fl. Bildet er fra universitetets åpning av høstsemesteret 2015. KUVA LIISA KOIVULEHTO

 

Neljä lehtorin virkaa hakenutta kuttuthaan Tromsshaan pitämhään koeluento suunile 1. oktooperikuun aikhaan.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Nimet annethaan ulos hiljemin.
– Nimmii ei ole lupa paljastaat vielä, ei ennenko nuoin viikkoo aikaisemmin, suomen professori Leena Niiranen muistelee.
– Ja, vi skal ha prøveforelesningene ca 1. oktober. Vi inviterer fire søkere til intervju og til å holde prøveforelesning, forteller instituttleder Eystein Dahl på Institutt for språkvitenskap.
Luenot oon aukkeet kaikele publikummile.
– Tema er ikke avgjort ennå. Invitasjonene går ut når vi har valgt tema, sier Dahl.
Niiranen pahoittellee uuđen lehtorin viipymistä.
– Mutta universiteetin systeemi oon hiđas, se tyhä oon niin, hän sannoo.
Uusi lehtori saattaa alkkaat luultavasti vasta uuđenvuođen jälkhiin.

Porsangissa tarvithaan kainun menttori
Katariina Pedersen oon freistannu saađa kovotuksi kainun kielen menttoriita kesän aikana.
– Aluksi se näytti ette ei tule kethään. Piian ihmiset olthiin feeriällä eli hunteeratthiin. Mutta sitte saima kontaktin muutamphiin.
– Joko mentoriita oon nokko?
– Se ei ole hyvä sannoot ko met emmä tieđä kunka monta opiskelijaa meilä oon! Se oon semmoinen tämä systeemi ette opiskelijat saatethaan ilmoittauttuut opiskelemhaan aivan viimi hetkelä, Pedersen muistelee.
Hän sannoo ette mentoriita oon sekä Tromssassa ette Finmarkussa.
–  Mutta se oon vähän kumma ko Porsangista ei ole tullut kethään! hän ihmettellee.
– Piian Porsangin kainulaisila oon jo niin monta prosjektii menossa ette het eivät kerkkee tänne!?
– Se ei ole hyvä sannoot mikä se oon. Mutta se oon selkkee ette opiskelijat tarvithaan menttorin sielä missä het asuthaan, ja jos met saama opiskelijoita Porsangista, met tarvittema kans menttoriita!
– Tahi se saattais olla tietenki joku joka puhhuu Porsangin murretta eli jotaki toista vestavarianttii ja joka assuu Tromssassa; se saattais kans onnistuut.
Menttorikursin piđethään septemperikuussa.
– Kaikki menttorit kuttuthaan Tromsshaan. Reisun ja hotelin maksethaan. Mie luulen ette se tullee kaikile oikhein hauska samlinki!