«Ja takk, begge deler!» spiller på at man ikke bare er én ting: Man er norsk pluss noe annet.

Nord-Troms museum viser denne våren utstillinga «Ja takk, begge deler!». Utstillinga er produsert av Ringve Musikkmuseum, og åpner torsdag 11. januar kl. 18:00 på Halti, Storslett.

Utstillinga setter lys på de nasjonale minoritetene og deres egen musikk. Man har ønsket å vise hvilken rolle musikk spiller for vår identitet. Utstillinga tar også mål av seg å knuse noen myter om hva det betyr å tilhøre en minoritet – enten du er kven, skogfinn, jøde, romani/tater eller rom.

Ringve museum portretterer i denne utstillinga artister fra de nasjonale minoritetene. Det er Nord-Troms museums egen formidler Kristin Mellem som er portrettert som kvensk artist. Selv sier hun at det viktig å løfte fram kulturmangfoldet vi kommer fra, fordi kulturmøter er det som kjennetegner nordområdene. Mange av oss er både kvensk, samisk og norsk. Det viktige blir å anerkjenne mangfoldet, se alle de ulike selvbildene som likeverdige. Det som er litt artig, er at vi er slett ikke er minoritet – vi som har kvensk, samisk eller har blandet bakgrunn. Det er vi som utgjør majoriteten i våre områder. Men fornorskninga og storsamfunnet har skapt en ubalanse, og den må vi se på. Her nord har vi århundrers erfaring med flerkulturelt samkvem. Og kanskje kan vår samiske, kvenske og norske bakgrunn gi et spennende utgangspunkt for å forstå andre folkegrupper.

Til åpningsarrangementet har Kristin fått med seg et flott team for å hjelpe til med å formidle vårt nordlige mangfold. Publikum får høre Inger Birkelund fra Ihana fortelle til toner av Kristin og Peter Vang, som er kantor i Nordreisa kirke. Etterpå blir det samtale rundt utstillingas tema, der også Pål Vegard Eriksen fra Halti kvenkultursenter deltar sammen med Rita Mienna, som nå er ansatt i Halti SA, og tidligere har jobbet som produsent for Riddu-festivalen.

Det blir enkel servering.
Vi håper mange finner vegen til Halti denne torsdagen, skriver Nord-Troms Museum i en pressemelding.

 

Om utstillinga

Navn: Ja takk, begge deler!
Produsert av Ringve Musikkmuseum.
Tema: Profilerer musikken til de fem nasjonale minoritetene i Norge. Åpning v/museumsdirektør Nina E. Strøm tors 11.01.2018. Arrangementet er samtidig kick-off for museets utvidede åpningstid med langåpent på torsdager.
Vises på Halti/Storslett i perioden januar–april. Passer alle aldre. Ta kontakt for omvisning.

Kristin Mellem jobber for tiden i et engasjement som formidler ved Nord-Troms museum. Hun er utdannet fiolinist og musikkpedagog fra musikkonservatoriene I Tromsø og Bergen. Som utøvende og skapende kunstner har Mellem vært spesielt opptatt av kvensk og samisk kulturtradisjon. Hun har turnert I Europa, USA og Asia med egen musikk, og har hatt oppdrag for en rekke kunstneriske institusjoner. Mellem har mottatt flere kulturpriser for sitt arbeid.

Hva er en nasjonal minoritet?

«Med en nasjonal minoritet menes etniske, religiøse eller språklige minoriteter med langvarig tilknytning til landet. Gruppen må kunne vise tilknytning til landet i minst 100 år. I Norge er det fem ulike minoritetsgrupper som har fått status som nasjonal minoritet: Kvener, skogfinner, jøder/romanifolket/taterne og rom» (Stortingsmelding nr. 15).
Samene er ikke en nasjonal minoritet, men et urfolk. Urfolk er folkegrupper som er blitt del av en stat som er dannet av en annen folkegruppe.