Det fins allerede god info på språk som samisk, tysk og engelsk. Miljødirektoratet vil ikke stille seg i veien for bred info også på kvensk, skal vi tro svarbrevet de har sendt nasjonalparkens tilgrensende kvenforening. (Foto: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre)

 

Dersom nasjonalparkstyret ønsker det. Miljødirektoratet har svart Nord-Varanger kvenforening.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var den 25. mai i år at Nord-Varanger kvenforening valgte å sende skriftlig klage til Miljødirektoratet, etter årevis med det de mener er neglisjering av den kvenske tilstedeværelsen i Varangerhalvøya nasjonalpark. I brev datert 2. juli i år fikk de svar. Fra Miljødirektoratets kontor i Trondheim.

«Svar på klage på manglende kvensk synliggjøring i Varangerhalvøya nasjonalpark,» heter det i tittelen på brevet, som gjennomgående lener seg på avgjørelser andre steder, i Stedsnavnregisteret og det lokale nasjonalparkstyret. Direktoratets folk skriver:

«Før Miljødirektoratet kan ta stilling til kvensk navn på Varangerhalvøya nasjonalpark krever det at nasjonalparken har et vedtatt eller godkjent kvensk navn i Stedsnavnregisteret.» Og videre:

Navnesaker på gang

«Slik vi forstår det av Varangerhalvøya nasjonalparkstyres brev av 9. juni 2020 pågår det en navnesak og først når det kvenske navnet er offisielt godkjent, og om Varangerhalvøya nasjonalparkstyre ønsker det, kan Miljødirektoratet endre navn på Varangerhalvøya nasjonalpark i verneforskriften.»

Direktoratet viser til at nå som en rekke navnesaker er på gang, vil det være enklere å implementere de kvenske navnene ved en revisjon av kartet. Dette, skriver de, er påpekt også av nasjonalparkstyret. For øvrig skal det neppe stå på direktoratet, når det kommer til kvensk navn på nasjonalparken, at godkjente kvenske naturnavn benyttes på kart og brosjyrer, og at det kommer i stand kvensk informasjon om Varangerhalvøya nasjonalpark. De skriver:

Strategien

«Miljødirektoratet kan oppdatere kart og produsere nasjonalparkbrosjyren på kvensk dersom nasjonalparkstyret ønsker dette. Dette vil komme frem i styrets strategi for synliggjøring av kvensk kultur i nasjonalparkarbeidet. Denne strategien vil også klargjøre synliggjøring av kvensk språk og kultur på alt informasjonsmateriell, inkludert ved innfallsportene til nasjonalparken.»

Kvenforeningen har i årevis etterlyst kvensk representasjon i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre. Miljødirektoratet viser her til Klima- og miljødepartementets brev av 26. september 2016, og skriver at daværende modell for forvaltning av nasjonalparker fortsatt gjelder. Styrene er sammensatt, skriver de, av politisk folkevalgte representanter.

Faglig med på lag?

«Forvaltningsmodellen har nå virket i ca. 10 år. Miljødirektoratet, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, vil gjennomføre en evaluering av den nåværende forvaltningsmodellen,» skriver de i svaret til Nord-Varanger kvenforening, og avrunder slik:

«Miljødirektoratet regner med at det er kvensk representasjon i nasjonalparkstyrets faglig rådgivende utvalg og at man gjennom dette har mulighet til å bidra til forvaltningen av nasjonalparken til det beste for lokalsamfunnet og naturverdiene.»

Vi tar med at Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet, og at de oppsto for temmelig nøyaktig sju år siden via en sammenslåingen av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.