Illustrasjonsbilde. (Foto: Picjumbo, Pixabay)

 

Nordreisa kommune er en av få kommuner i landet som tilbyr kvenskopplæring i grunnskolen. Foran kommende skoleår må kommunen ut på lærerjakt igjen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

I dag har Nordreisa kommune en person midlertidig ansatt i 40 prosent stilling som kvensklærer. Det opplyser Siri Ytterstad, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Nordreisa kommune, til Ruijan Kaiku.

– Etter det vi har fått opplyst har kvensklæreren fått fast stilling et annet sted fra høsten, sier hun.

Ytterstad sier at det er fem elever som har kvensk, elleve som har finsk og 55 som har samiskundervisning i kommunen.

– Vi vil forsøke å få i stand et samarbeid med språksenteret i Kvænangen for å få gjennomført kvenskundervisning nest skoleår. Undervisningskompetanse i finsk og samisk har vi i kommunen, sier kommunalsjefen.

Les også: Mener skoleeiere må ta mer ansvar for kvenskundervisninga

Utfordring for flere kommuner

Kvensk språkkonsulent ved Kvænangen språksenter, Katriina Pedersen, sier senteret foreløpig ikke har hørt noe, men at hun ikke vet om Kvænangen kommune er kontaktet. Språksenteret er en enhet i oppvekst og kulturetaten i Kvænangen kommune.


Katriina Pedersen er kvensk språkkonsulent i Kvænangen. (Kuva: Arne Hauge)

– De må henvende seg til Kvænangen kommune, og jeg håper de tar kontakt raskt, sier hun.

Pedersen sier at utfordringen med kvensklærere gjelder flere kommuner.

– Nordreisa er ikke den eneste kommunen som sliter, og sånn sett er det en god ting om flere kommuner snakker sammen. Kanskje to-tre kommuner kunne funnet gode løsninger sammen, sier hun.

Håper det ordner seg

Lise Jakobsen og Hanne Jorunn Woldstad har hver sin datter på kvenskundervisning i Nordreisa. Begge elevene skal starte på 5. trinn og på ny skole fra høsten. Mødrene sier de ikke har hørt noe fra skolen om kvenskundervisningen fra høsten, men er klar på at jentene ønsker å fortsette.

– Min datter har intensjoner om å fortsette på kvenskundervisningen, så vi regner med at stillingen skal lyses ut, sier Jakobsen.

Les også: Benytter seg ikke av stipendmulighet for kvensklærere

– Når elevene skal bytte skole og vi ikke har hørt noe fra skolen om hva som skjer med kvenskundervisningen, så tenker man jo at alt er i orden. Jeg håper kommunen har tenkt på det, og at ungene får lærer fra høsten. De har jo rett til å fortsette med kvensk, sier Woldstad.

På spørsmål om det kan bli aktuelt for jentene å ta finsk, dersom det blir nødvendig, svarer de slik:

– Det er ikke noe vi har tenkt over. De begynte jo med finsk i starten, men det var fordi skolen ikke kunne tilby kvensk, sier Woldstad.

– Det får vi ta stilling til hvis det blir nødvendig. Det er i utgangspunktet kvensk vi ønsker, sier Jakobsen.

Rigger seg for framtiden

Uavhengig av situasjonen for kvenskelevene kommende høst, har Nordreisa kommune begynt å rigge seg for framtidens kvenske undervisningstilbud i grunnskolen.

Les også: Trenger du «kvensk studiepermisjon» med lønn?

– Vi har en lærer i kommunen som har påbegynt kvenskstudie, og vi har flere lærere som ønsker å starte opp med kvenskstudier i januar 2023, sier kommunalsjef Siri Ytterstad.

Kvensk er et eget valg på språkvalgskjema ved innmelding til skolestart i 1. klasse i Nordreisa kommune. (Skjermbilde av innmeldingsskjema).