Årlig innbyr Norges Museumsforbund til fagseminar. Tema varierer, det som ligger fast er at tema drøftes i lys av relevant museumsteori, anvendte metoder og praksis. I år har turen kommet til det kvenske, inkludert ekskursjon til flotte Tørfoss kvengård i Reisadalen i Nord-Troms. Her fra Kyläpeli, det lokale landsbyspelet. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Viktige aktører samles til stort todagersseminar ved Halti på Storslett. Arrangøren åpner for etternølere.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Siden opprettelsen av Norges Museumsforbund i juni 1996, har paraplyorganisasjonen via sine seksjoner trommet sammen til årlig fagseminar for museumsansatte og andre interesserte.

Og når det nå igjen dukes for seminar versjon 2021, må vi formode at kvener er godt representert også i den siste kategorien, andre interesserte. Det skal i år handle om kvensk immateriell kulturarv, i disse to dagene ved Halti i Nordreisa. Det er tale om onsdag 1. og torsdag 2. september. Her straks følger Kulturrådets definisjon av den immaterielle biten av vår felles kulturarv:

Kunne du tenke deg å delta, men visste enten ikke om arrangementet eller glemte å melde deg på? Les videre.

«Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger.»

Årets tema er som følger: Hvordan kan museene bidra i forvaltingen av kvensk/norsk-finsk immateriell kulturarv? Arrangøren skriver:

«Kvenene/norsk-finske er bosatt over et stort geografisk område og kulturen er mangfoldig. Den immaterielle kulturen er en stor del av identiteten, men få snakker språket. Kulturarven blir praktisert, men er i liten grad dokumentert og det som er dokumentert er i liten grad tilgjengelig. Det etterlyses konkrete og varige tiltak.»

Melder altså Seksjon for immateriell kulturarv i Norges Museumsforbund, som gjennom sitt seminar ønsker å aktualisere hvorledes museene kan bidra på vegne av det kvenske.

– Jeg har nå fått avklart at vi setter fredag 20. august som utsatt påmeldingsfrist, for etternølere, sier Ellen Width overfor Ruijan Kaiku.

Width er seniorrådgiver ved Midt-Troms Museum, og sa dette som svar på vår henvendelse om det likevel var for sent, for dem som har glemt eller ikke vært klar over. Fristen gikk opprinnelig ut søndag 15. august, men som nevnt, det fins ennå håp. Vi tar derfor med påmeldings- og kontaktinformasjon for deg som hiver deg rundt før førstkommende fredag:

ellen.width@mtmu.no

Dersom du gjør så og melder deg på, kan du se fram til lunsj begge dager samt middag onsdag. En middag fulgt av «kvensk tradisjonsmusikk mot nye tider» ved Kristin Mellem og Bjørn Andor Drage. Ekskursjon til vakre Tørfoss kvengård i Reisadalen står på programmet, pluss naturligvis mengder av faglig godt stoff. Seminaret kjøres i kinosalen i Halti, deltakeravgiften på kroner 1000 dekker lunsjene, middagen og ekskursjonen, og for nærmere program er det nok også best å kontakte nevnte arrangør. Vi avrunder med å trekke pusten dypt og i det minste nevne de flinke folkene man etter planen får høre:

Seksjonsleder Anna Stella Karlsdottir fra museumsforbundet, Kaisa Maliniemi fra Nord-Troms museum, Pål Vegard Eriksen fra Halti kvenkultursenter, Odd Rudberg fra Halti nasjonalparksenter, statsarkivar Harald Lindbach, Inger Birkelund fra bedriften ihana, musiker Kristin Mellem, Hildegunn Bjørgen fra Kulturrådet, rådgiver Lene Hansen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, Mia Krogh fra Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Elsa Haldorsen fra Bugøynes, Riinakaisa Laitila fra RiddoDuottarMuseat, Ellen Width fra Midt-Troms museum, Lena Aarekol fra Tromsø Universitetsmuseum, Tove Raappana Reibo fra Halti kvenkultursenter og Kaisa Maliniemi fra Nord-Troms museum.