Statens Hus i Vadsø ble bygget i 1962 og ligger bak innvandrermonumentet utformet av Ensio Seppänen og avduket i 1977. Monumentet synliggjorde kvenene og norskfinnene som egen gruppe, og anerkjente deres historiske betydning. Nå tas dette videre i eget kunstprosjekt også inne i selve bygget. (Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger Museum)

 

«Det føles ærefullt å få være med på å løfte frem den kvenske delen», sier Åsne Kummeneje Mellem. Hun er en av to kvenske kunstnere som skal bidra til å løfte statsforvalterlokalene i Vadsø.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I forbindelse med en større rehabilitering av bygningen i regi av Statsbygg, er den statlige etaten KORO i gang med å realisere et kunstprosjekt for Statens Hus i Vadsø. KORO sorterer under Kulturdepartementet, hvor de produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer.

– Som kurator har jeg valgt å trekke fram unge kunstnere med ulik tilknytning til Nord-Norge for å vise det kulturelle mangfoldet, sier Monica Milch Gebhardt i ei pressemelding, utsendt 23. november i år. Hun opplyser at Nord-Norges mangfoldige kultur og historie er utgangspunkt for det nye kunstprosjektet, hvor ny og ung kunst som utforsker språk, tilhørighet og identitet nå skal få sette sitt preg på Statens Hus.

Til oppdraget med å lage kunstverk spesielt for nevnte bygg, har Milch Gebhardt valgt ut Åsne Kummeneje Mellem og Maija Liisa Bjørklund.

Les også: – Mye har skjedd, og mye skal skje

«De jobber begge to på ulike måter med synliggjøring av den kvenske/norskfinske kulturen. Bjørklund fordyper seg i kvenske symboler og deres betydning, mens Mellem uttrykker seg kunstnerisk ved å utforske kvensk tradisjonshåndverk, käsityö», heter det fra kuratoren.

Fordi Vadsø alltid har vært preget av tre kulturer, sier Milch Gebhardt at de tre stammers møte var et naturlig utgangspunkt for kunstprosjektet. Maija Liisa Bjørklund sier seg på sin side overrasket over å få oppdraget, samt at hun ser i spenning fram til arbeidet:

«Å få gjøre et stedsspesifikt verk til Statsforvalteren i Troms og Finnmark er stort for meg, og mitt første permanente offentlige kunstoppdrag. Det er en utfordring og et ansvar, og jeg gleder meg til å se verket ferdigstilt sammen med de andre kunstverkene.»

Også Åsne Mellem sier hun ser fram til det som nå venter:

«Gjennom et fokus på tre stammers møte er det lagt spennende rammer for hvordan bygget representerer landsdelen. Det føles æresfylt å få være med på å løfte frem den kvenske delen av dette mangfoldet. Jeg er allerede godt i gang med å samle fargematerialer fra tradisjonelle kvenske og samiske områder i Troms, og ser frem til prosessen videre», sier Mellem.

Hva framdriften angår, så skal prosjektet etter planen være ferdig i løpet av forsommeren 2022.