Kåre Kivijärvis bilder har fått en egen fløy i det nye sametingsbygget som åpnes i morgen. KUVA TRUDE SCHJELDERUP IVERSEN

Kåre Kivijärvis bilder har fått en egen fløy i det nye sametingsbygget som åpnes i morgen. KUVA TRUDE SCHJELDERUP IVERSEN

Kåre Kivijärvis bilder får en egen fløy, mens Outi Pieskis tekstil-installasjon pryder taket i Sametingets nybygg.

Når Sametingets nye tilbygg åpnes fredag, møter publikum utsmykking av en kvensk og en finsk kunstner.

Når Sametingets nye tilbygg åpnes fredag, møter publikum utsmykking av kvenske og finske kunstnere. KUVA ANNE RASMUS, AVVIR

Når Sametingets nye tilbygg åpnes fredag, møter publikum utsmykking av kvenske og finske kunstnere. KUVA ANNE RASMUS, AVVIR

Kivijärvi-fløy

Blant annet er det etablert en egen Kåre Kivijärvi-fløy i forbindelse med ombyggingen, hvor Sametingets Kivijärvi-samling er trykket opp, rammet inn og montert i sammenheng.

– En av våre viktigste kunstnere etter 1945, Kåre Kivijärvi, er representert i Sametingets samling med to av sine hovedverker. Kivijärvis originale foto Fra de store banker og Portrett Nesseby måtte tas ned fra veggen i resepsjonsområdet knapt ett år etter at de kom på plass i Sametinget i 1999 på grunn av skader i foto-papiret. De er nå trykket opp igjen og rammet inn på nytt, og montert i tilbyggets høyre fløy. Her henger de nå sammen med seks sentrale fotografier av Kivijärvi, fra serien han lagde i 1966 om kvinnelige skoltesamer, forteller kurator Trude Schjelderup Iversen i Kunst i offentlige rom, KORO, i en pressemelding.

Outi Pieskis installasjon av trådrysjer og metallstenger henger ned som en «uro» fra overlystaket, der de bevegelige tekstilene bringer noe levende og taktilt inn i bygget. Med en stram henvisning til den samiske folkedraktens sjal, nærmere bestemt sjalets v-form, dannes det henholdsvis opake og transparente mønster som forandres ettersom hvor en er i bygget. KUVA ANNE RASMUS, AVVIR

Outi Pieskis installasjon av trådrysjer og metallstenger henger ned som en «uro» fra overlystaket, der de bevegelige tekstilene bringer noe levende og taktilt inn i bygget. Med en stram henvisning til den samiske folkedraktens sjal, nærmere bestemt sjalets v-form, dannes det henholdsvis opake og transparente mønster som forandres ettersom hvor en er i bygget.
KUVA ANNE RASMUS, AVVIR

Finsk tekstilkunst

Den finsk-samiske kunstneren Outi Pieski (1973) har laget tekstil-installasjonen Leagi vuoigŋa/Spirit of the Valley, montert i taket i det nye tilbygget til Sametinget.

– Outi Pieski representerer en ny generasjon kunstnere, som med klare røtter i den arktiske kulturen artikulerer samisk identitet og historie i samtidskunstens språk. Pieskis arbeid og nymonteringen av Kivijärvis unike kunstnerskap skal styrke og konsentrere opplevelsen av kunsten, til glede for Sametingets ansatte og besøkende, sier hun.

Kåre Kivijärvis bilder har fått en egen fløy i det nye sametingsbygget som åpnes i morgen. KUVA TRUDE SCHJELDERUP IVERSEN

Kåre Kivijärvis bilder har fått en egen fløy i det nye sametingsbygget som åpnes i morgen. KUVA TRUDE SCHJELDERUP IVERSEN

Inspirert av naturen

Det er Stein Halvorsen Arkitekter som har tegnet både hovedbygget og tilbygget som nå skal gi Sametinget flere kontorplasser og nye grupperom til plenumsmøter.

– På samme måte som i hovedbygget, er arkitekten her i nær forbindelse med lokale naturforhold. Fra Sametinget har man et storslått utsyn mot vidda, noe som har inspirert Halvorsen til å benytte seg av det såkalte «omvendte perspektiv» i arkitekturen. I tilbyggets arkitektur manipuleres oppfattelsen av avstand slik at forholdet mellom inngang og endevegg i glass kjennes markant skiftende etter fra hvor en står. Outi Pieskis verk er laget i nært samspill med denne særegne konteksten, sier Schjelderup Iversen.