Norsk skogfinsk museum står meget sentralt i den skogfinske kulturen her til lands. (Foto: Finnskogens hus/Norsk Skogfinsk Museum) 

 

Vil veie skikkelig opp for økte kostnader.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram klokken 11 i dag torsdag 11. mai. Det store dokumentet beskriver endringer som har skjedd etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før, og her kan vi lese gode nyheter for Norsk skogfinsk museum.

I det som heter «økt tilsagnsfullmakt» under kapittelet om Kultur og likestillingsdepartementet, foreslås det nemlig en økning på mer enn 25 prosent i forhold til før. Regjeringen skriver:

«For å dekke merutgifter ved prosjektet foreslås det samlede tilsagnet økt fra 106,6 mill. kroner til 126,6 mill. kroner. Inndekning av ytterligere utgiftsbehov ved prosjektet, herunder til inventar, utstyr, utstillinger og bygget, forutsettes å være et regionalt/lokalt ansvar.»

Det var ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 at Norsk skogfinsk museum fikk sitt etterlengtete tilsagn om penger til nytt bygg, en post som nå justeres i himmelretning for å veie opp for blant annet generell prisøkning også på byggevarer og -tjenester.

Men et museum kan ikke bare bygges, det må også driftes. Regjeringen foreslår derfor å øke driftstilskuddet for Norsk skogfinsk museum med 2 millioner kroner. Dette framgår under posten «Andre museums- og kulturverntiltak.»

Les også denne saken fra 2020: Stor skogfinsk jubel 

Vi tar med at også Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum får mer å rutte med. Altså dersom Stortinget vedtar Regjeringens justeringer, noe de trolig gjør. Til dette museet foreslås det 150 000 kroner mer, penger som gis på bakgrunn av søknad om støtte til lokale prosjekter. I tillegg til mye annet for turister og andre, har Alta museum  også gjort seg kjent for til dels stor satsing på prosjekter knyttet til det kvenske.