Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, er nå formelt direktør i det «nye» Kulturdirektoratet. (Kuva: Ilja Hendel)

 

Den statlige virksomheten som de fleste kjenner som «Kulturrådet» har nå endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond beholder navnet Kulturrådet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Vi rydder i rollene, men samfunnsoppdraget vårt er det samme. Det sier direktør Kristin Danielsen i ei pressemelding, i forbindelse med at Norsk kulturråd, som hittil har vært et fellesnavn på to ulike enheter med ulike oppgaver, får hver sine navn fra 1. januar 2023.

– Denne navneendringen vil synliggjøre vår rolle som fagetat, og som en viktig kunnskapsleverandør for kultursektoren. Nå blir det tydeligere hvem som fatter de ulike beslutningene og hvilke oppgaver direktoratet og de kollegiale organene utfører for den samlede norske kultursektoren, sier direktøren.

Les også: Kvensk ansavar løftes tilbake til nasjonalt nivå

Kulturdirektoratet har 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Navneendringen innebærer ingen endring i arbeidsoppgaver, organisering eller antall medarbeidere, heter det videre.

Bar felles navn

Norsk kulturråd ble opprettet i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond og for å være statens rådgiver i kulturspørsmål. Norsk kulturråd har vært felles navn på to ulike enheter – både på fagetaten Norsk kulturråd som er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet, og på rådskollegiet Norsk kulturråd som består av ti personer oppnevnt av Kongen i statsråd. Disse oppnevnes på grunnlag av kunst- og kulturfaglig kompetanse. Det skriver kulturdirektoratet på sine nettsider.

Les også: – Også nasjonale oppgaver kan gjøres her hos oss

Fagetaten er et direktorat som utfører oppgaver på vegne av departementet, mens rådskollegiet er et uavhengig organ som forvalter Norsk kulturfond på armlengdes avstand fra myndighetene. Det er behov for å tydeliggjøre hvilke beslutninger som tas på på vegne av myndighetene, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand fra de samme myndighetene.

Forvalter nasjonale kvenmidler

Fra 1. januar overtok Kulturdirektoratet forvaltningen av nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kultur, som de siste årene har vært hendet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fra før sitter samme virksomhet på forvaltningen av prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter og driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter.

Les også:

Inn i styre og stell