Stemningsbilde fra juni i fjor, da komiteen besøkte Børselv. (Foto: Arne Hauge)

 

Skal snakke foran Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto (Nkf-Rk) er invitert til Stortingets åpne høring om rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, framgår det i ei fersk pressemelding fra forbundet.

Invitasjonen kommer fra Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité ved leder Peter Frølich, og den aktuelle datoen er tirsdag 16. april.

«Unni Elisabeth Huru skal holde innspillet fra Nkf-Rk, og Kvenungdommens leder Vebjørn Vinjar Karvonen deltar som bisitter», meldes det fra NKF.

Det heter videre at dagsprogrammet er delt inn i tre sekvenser, der samer, kvener og skogfinner hver får et kvarter til å legge fram sine muntlige innspill.

Kvenenes kvarter fordeles videre mellom Kvensk Finsk Riksforbund, Norsk-Finsk Forbund og Norske kveners forbund.

Når det gjelder tema, så har komiteen sagt at høringen skal omhandle sentrale funn, rettigheter og forsoning.

Av invitasjonen framgår det videre at komiteen ønsker å høre mer om hvor vidt sannhetsrapporten gir grunnlag for en felles forståelse. Tema er også myndighetenes håndtering av urfolks og minoritetsgruppers rettigheter i Norge i dag.

«Legger forslagene til tiltak til rette for videre forsoning?» spør man seg. Og videre spør de seg hva de viktigste prioriteringene kan bestå i.

Vi tar med at høringen overføres på Stortinget.no, noe som betyr at det skal være mulig å følge denne også uten å delta fysisk.