Skaperne av New Amigos, Hildegunn Almås og Lakki Patey. (Foto: New Amigos)

 

Spillet utvikler seg stadig, for å øke kvaliteten og gjøre språklæringen så enkelt som mulig. 

 

Kristine Jonas
kristine@ruijan-kaiku.no

 

Leder for NKF, Kai Petter Johansen, ble hentet inn av New Amigos etter nyttårstalen på kvensk. (Skjermdump: New Amigos)

De ivrigste spillerne har kanskje fått med seg at lederen for Norske Kveners Forbund (NKF) Kai Petter Johansen, også har vært å se i appen. Skaperen av spillet, Lakki Patey, sier at han ble svært inspirert av Johansens kvenske nyttårstale, og at de måtte hente ham inn til appen.

– Talen var fantastisk bra. Spesielt et sitat jeg merket meg veldig. Den beste måten å takke livet på er å være den du er. Enkle, men meget kraftfulle ord, begrunner Patey.

Her kan du se Johansens nyttårstale.

Johansen synes selv det var artig å bli kontaktet på bakgrunn av talen, og tror appen kan være et godt verktøy for å lære språket. Selv holder han på å lære seg språket, både gjennom kurs, filmer og særlig daglig øving.

– Med den tilstanden vi er i nå hvor det er vanskelig å møtes er denne appen spesielt viktig. Man får trent på egenhånd, høre uttale og utfordrt seg selv på en ny måte.

Kjernen av New Amigos

Budskapet i Johansens nyttårstale peker i følge Patey mot grunntankene til spillet. Ved å tilby flere ulike uttaler i spillet øker de ifølge ham ikke bare kvaliteten på språklæringen, men bidrar også til et rikere mangfold i samfunnet generelt.

– Kjernen i New Amigos er å dyrke mangfoldet. Å vise at man er stolt over den kulturen og identiteten man har. Det beriker ikke bare deg selv, men alle rundt deg. Det er i forskjellene at kvaliteten ligger.

I appen kan man lære seg en rekke truede språk, deriblant kvensk, lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk, i tillegg til større språk som arabisk, fransk og engelsk. Muligheten for at språk og kulturer går tapt er en reell trussel med store konsekvenser. Patey mener flere burde være klar over dette.

– Å bringe språket videre er ikke bare en oppgave for kvenene alene. Det er av nasjonal interesse, og noe vi må jobbe med å få inn folks bevissthet. Tap av språk og kultur er et tap for alle, sier han.

Katriina Pedersen ved språksenteret i Kvænangen dukket opp i appen like før jul. (Skjermdump: New Amigos)

Bra for læringen

Katriina Pedersen ved språksenteret i Kvænangen ser positivt på at språklæringsplattformen bygger opp et bredere mangfold av ansikt og stemmer. Hun var selv å se i app-versjon av spillet før jul, og mener det er viktig med flere ulike typer læringsmateriell når man skal lære seg et nytt språk.

– New Amigos er veldig opptatt av det muntlige språket, både i brettspillvarianten og i appen. Her hjelper det på med ulike aldergrupper, også med folk som har lært seg språket og som har nasjonalkompetanse, forteller hun.

Utfordringer

Patey peker likevel på noen utfordringer knyttet til å lære seg et truet språk.

– Mange har gått gjennom en prosess hvor de har vært tvunget til å snakke det lokale språket, og har dermed mistet sitt morsmål. Når de da skal prøve å lære seg dette språket igjen, slik som kvensk, kan det være mye sårhet knyttet opp til det.

Her tror han mangfoldet blir spesielt viktig i arbeidet med å ta tilbake språket og kulturen sin. Mange har kanskje opplevd å bli irettesatt av andre på uttale i prosessen med å lære. Det mener Patey ikke er en produktiv måte å føre språket videre.

– Det er alltid variasjoner i et språk basert på geografi, dialekt og ikke minst alder. Det er bare å se på dette i det norske språket. Det er nettopp derfor vi ønsker et mangfold av uttale i vår app, og kanskje spesielt av ungdom. Det er tross alt de som skal føre kulturen og språket videre, avslutter Patey.