Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. (Foto: Arne Hauge)

 

Skal flytte kvenske og norskfinske gjenstander fra gammelt lager til nytt magasin.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Prosjektleder i full stilling i ett år, kan det være noe for deg? Det er Vadsø museum – Ruija kvenmuseum som spør, med søknadsfrist den 21. mai i år er de ute etter en person som passer i rollen.

Prosjektet som skal ledes heter Revita og handler om samlingsforvaltning. Den nytilsatte får ansvar for flytting og registrering av samlinger, der eksisterende gjenstandssamling nå skal flyttes fra lager og inn i nybygget klimaregulert magasin. Hvem som helst har neppe den rette bakgrunnen, her er museets personlig signalement på den de etterlyser:

Fikk du med deg disse kvenske utlysningene: To på rappen

«Vi ser etter deg som har erfaring fra samlingsforvaltning, registrering, bruk av registreringsverktøyet Primus og samlingsforvaltningsstandarden Spectrum. Du liker å jobbe systematisk og planmessig, har jevn fremdrift og kan jobbe selvstendig.»

Pluss på førerkort for bil og personlig egnethet, og du har bør ha gode sjanser, kan det oppfordres.

Mer detaljert vil jobben bestå i å håndtere gjenstandene slik verdifulle ting bør håndteres, inkludert det museet omtaler som rensing/enkel konservering og fotografering. Også formidling av «glimt fra samlingene» til publikum vil inngå i jobben i løpet av perioden. Samt også å samarbeide med relevante lokalhistoriske miljø og kvenske fagmiljø for å kartlegge kvenske objekter i samlingene, i tillegg til å registrere kvensk terminologi.

Kvener flest kjenner godt til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, som altså er en avdeling i Varanger museum, et interkommunalt samarbeid eid av Vadsø, Vardø og Sør-Varanger. Det var høsten 2021 at museet åpnet nytt bygg og basisutstilling, begge tilegnet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.

«Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er nasjonalmuseum for kvener/norskfinner, og lokalmuseum for Vadsø og bygdene rundt og har som hovedmål å dokumentere, utforske og formidle kvensk/norskfinsk kulturhistorie og lokalhistorie.»