Fylkeshuset i Vadsø, Foto: Ina Eliassen

Tirsdag 24. oktober er det fylkesutvalg, 25. og 26. oktober fylkesting i Finnmark fylkeskommune. Politikerne vil få mer innsikt i sammenslåinga av Finnmark og Troms. Det legges fram et omfattende grunnlagsnotat der fordelene med Finnmark, Vadsø og formannskapsmodellen belyses, skriver Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

Mer kunnskap om sammenslåing
Fylkesrådmann Øystein Ruud har i sin innstilling til fylkestinget foreslått at det etableres et forhandlingsutvalg. Her foreslår han at det bør bestå av tre politikere og fylkesrådmannen, og i tillegg et sekretariat som skal kunne bistå i forhandlingene med Troms fylkeskommune.

Vadsø og Finnmark
I dette grunnlagsnotatet går fylkesrådmannen nærmere inn på hvorfor en bør velge Finnmark som navn på den nye fylkeskommunen/det nye fylket. Han redegjør også for valg av Vadsø som administrasjonssted.
Som politisk styreform belyses fordelene med formannskapsmodellen (som er dagens modell for fylkestinget i Finnmark) kontra den dyrere parlamentariske modellen som Troms fylkeskommune har i dag.