Tromsø kommune lover å tilbakeføre badstubekken nord på Tromsøya. – Maskiner vil være i arbeid i løpet av en uke. Vi vil så snart det er praktisk mulig få tilbakeført det opprinnelige bekkeleiet, skriver prosjektleder Arne Tessem i epost da foreninga etterlyste tiltak. KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

Tromsø kommune lovet å tilbakeføre badstubekken nord på Tromsøya. Så langt er lite skjedd.
KUVAT: LIISA KOIVULEHTO

.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø yrittää keksiä uusia keinoja saada vettä saunalle. 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Seuran saunalle vettä tuonut puro alkoi kuivua viime vuonna valuma-alueelle tehdyn tien ja kaivutöiden seurauksena. Vielä elokuussa kaivutöistä vastaava kunnan projekti-insinööri arveli että puron voisi entisöidä. Nyt hän ei lupaa enää mitään.
Seuran johtokunta toteaa että syntynyttä vahinkoa voi olla vaikea korjata.
– Koska saunalla ei ole virallista vesioikeutta, voi olla vaikeaa hakea asiaan korjausta lakiteitse, varsinkaan kun sauna sijaitsee kunnan omistamalla maalla, johtokunta toteaa 30. lokakuuta pöytäkirjassa, joka on lähetetty kaikille jäsenille.
Johtokunta suunnittelee kuitenkin jonkinlaisen selonteon tai muistutuksen kirjoittamista.

Luovia ratkaisuja
Saunan käyttäjät ovat kantaneet vettä saunalle kaikenkokoisissa kanistereissa ja jopa rinkoissa.
Pöytäkirjassa nostetaan esille erilaisia mahdollisuuksia hoitaa vedentulo saunalle ilman että sitä joutuu kantamaan kymmeniä metrejä.
–  Ehdotettiin isompaa vesisäiliötä parkkipaikan lähelle, kaivoa tai letkua ja pumppua puron alkulähteelle. Lisäksi voitaisiin ostaa isompia saaveja sadeveden keräämiseen, pöytäkirjassa lukee.
Saunatoimikunta aikoo selvittää miten olisi mahdollista kaivaa kaivo toisen maalle.

Nettivaraussysteemi
Johtokunta tiedottaa myös että saunalle on tulossa kauan toivottu ja suunniteltu nettivaraussysteemi, joka otetaan käyttöön 11. marraskuuta. Saunalla on pidetty puunkantotalkoita, tuvan lattia on maalattu ja kaikille jäsenille avoimia yhteissaunailtoja on jo pidetty ja lisää suunniteltu. Seuraava miesten sauna on 9. marraskuuta ja naistensauna 17. marraskuuta.
Kovan käytön vuoksi saunan avaimia ei voida myöntää nykyistä enempää ja tästä lähin kaikkien – myös entisten avaintenhaltijoiden – täytyy hakea avainta kirjallisesti.