Målet er at folk flest igjen kan prøve seg etter villaksen. (Foto: Arne Hauge)

 

Etter tre sesonger uten laksefiske peker pilene oppover for flere av gytebestandene i Tanavassdraget.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tre sesonger uten laksefiske har gitt en klar positiv effekt for flere av gytebestandene i vassdraget, framgår det i høringsnotatet om nye forskrifter for laksefisket i Tanavassdraget i 2024. Vassdraget renner gjennom viktige samiske og kvenske områder, og anses som blodåren for liv og trivsel for folket som bor der.

Her framgår det at den samlede gytelaksmengden i hele vassdraget økte med 41 prosent fra gjennomsnittet i årene 2013-2020, til gjennomsnittet i årene 2021-2022. I selve Tanaelva og de øvre sideelvene har gytelaksbestandene økt mellom 21 og 42 prosent.

«Dette er svært positivt, siden dette er områder hvor bestandene tidligere har vært høyt beskattet og som har hatt svært lav gytebestandsmåloppnåelse», heter det i notatet.

Likevel er bestandene alt for lave, de mangler høstbart overskudd, og den positive utviklingen ses heller ikke over alt i vassdraget. Også statusrapporten understreker at det ikke bør være noen beskatning før det igjen produseres et høstbart overskudd og bestandene har kommet opp i minst oransje statuskategori.

– Årsakene til at det står dårlig til med laksebestandene i Tanavassdraget er mange, derfor må vi vurdere alle tiltak som kan bedre situasjonen i selve elva. Vi ønsker derfor mange konstruktive innspill i denne høringsrunden, som kan bidra til vårt felles mål, nemlig at vi får sterke og stabile laksebestander tilbake i Tanavassdraget, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

En lang rekke instanser har fått notatet og forslag til forskrifter på høring, og fristen for tilbakemelding er satt til torsdag 2. mai i år.