Håpet var at kvenske kulturminner ville få sterkere vern gjennom den nye kulturminnemeldinga. (Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

– Det føles som om vi er rykket tilbake til start, sier Trygg Jakola i forbindelse med behandlingen av den nye kulturminnemeldingen. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Styreleder for Vadsø kvenske språksenter, Trygg Jakola. (Foto: Arne Hauge)

I dag blir den nye Stortingsmeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold» behandlet i Stortinget.

Foreslag om likestilt vern

Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto har tidligere vært klar på at de håper at kvenske kulturminner skal få samme vern som samiske kulturminner gjennom den nye Stortingsmeldingen, og et mindretall i stortingskomiteen som i dag legger frem innstillingen, påpekte at det er mange grunner til å håndtere kvenenes kulturminner etter samme fredningsgrense som samenes kulturminner. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i arbeidet med den varslede lovrevisjonen på kulturminnefeltet innarbeide en fast fredningsgrense for de nasjonale minoritetenes kulturminner, inkludert kvenenes kulturminner, etter modell av den faste fredningsgrensen for samiske kulturminner.»

Les også: Kvenske kulturminner – ikke så viktige likevel?

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mente at en eventuell automatisk fredning for kvenske kulturminner krever en lovendring, og derfor må ses i sammenheng med det varslede lovarbeidet for en ny kulturmiljølov.

«Flertallet ser at meldingen viser til at det varslede lovarbeidet skal vurdere hvorvidt de nasjonale minoritetenes kulturminner og kulturmiljøer ivaretas på en god nok måte. Flertallet anbefaler derfor at en drøfting av automatisk fredning for kvenske kulturminner gjøres som en del av det varslede lovarbeidet,» står det i komiteens innstillingen som kom ut sist uke.

Svært skuffet

Trygg Jakola fra Kulturminneutvalget i NKF er skuffet over innstillingen fra komiteen.

– Jeg syns det ble kjempenedtur. Jeg hadde håpet flertallet skulle være klarere i sitt forslag til vedtak siden det har vært så klare meninger om kvenske kulturminner fra politisk hold tidligere, sier han.

Han sier han syns det er leit at mindretallets forslag ikke gikk gjennom i komiteens behandling.

– Det føles som om vi har rykket tilbake til start. Vi har jo følt at vi nærmest har fått løfter om at dette skal gå seg til, men når det kommer til stykket så blir det ikke slik. Men flertallet har sagt de skal komme tilbake til dette senere, så får vi se om de gjør det, sier Jakola.