Dekan Sonni Olsen ved UIT ser for seg at samarbeid med sp0råksentrene vil øke rekrutteringen av kvensklærere. (Foto: Lisa Koivulehto) 

 

 

Norges arktiske universitet ønsker å knytte seg nærmere de kvenske språksentrene.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Nylig ble det kjent at regjeringen bevilger 2 millioner kroner for å øke rekrutteringen, samt styrke kompetansen til blant annet lærere innen samisk og kvensk. Midlene fordeles mellom de to universitetene i Nord-Norge. UiT, Norges arktiske universitet, er i dag den eneste utdanningsinstitusjonen som tilbyr kvensk som en del av lærerutdanningen. Dekan Sonni Olsen forteller at universitetet i flere år har jobbet for å rekruttere studenter som ønsker å bli kvensklærere, og de er glade for at det nå kommer mer midler fra departementet til dette arbeidet.

– Vi ser jo at det er en kvensk oppvåkning og at det er flere som ønsker å ta tilbake språket, sier Olsen.

UiT har valgt å utvikle en modell der kvensk kan velges som fagemner i grunnskolelærerutdanningen.

– Vi har jo også hatt eget kvenskstudium i flere år, men for å få flere kvalifiserte kvensklærere er det viktig å ha kvensk som emne i lærerutdanningen, presiserer hun.

Være der studentene er
Imidlertid kan hun fortelle at det var ingen som søkte på kvensk da universitetet lyste ut lærestudiet for inneværende studieår.

– Men vi fikk noen studenter til studiet fra forkurset på campus Alta. Derfra var det tre studenter som ønsket å startet på emnene, og jeg tror de nå blir viderutdanna som lærere, sier dekanen.

Disse studentene skal holde til Porsanger, og universitetet har derfor valgt å sende sine kvensklærere til Børselv for å ha undervisningen der. Og nettopp det å være nærmere der de kvenske studentene er, skal være del av universitetets nye tiltak for å øke rekrutteringen av kvenskstudenter.

Vil samarbeide med språksentrene
Dekanen sier at de nå vil se på nye veier for å rekruttere kvenskstudenter.

– Vi skal invitere språksentrene til tettere samarbeid, blant annet skal vi se på om vi kan arrangere felles forkurs i kvensk. I tillegg ønsker vi gjennom språksentrene å oppmuntre flere til å ta videreutdanning i kvensk, sier Sonni Olsen.

– Et samarbeid med språksentrene vil være en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Vi ønsker å kunne inspirere hverandre, sier hun.

Olsen forteller at instituttet startet dette arbeidet i høst, og at de planlegger å ha et felles møte med språksentrene om ikke lang tid.

Tenker nytt på flere felt
Det skal også være andre tiltak som universitetet ønsker å se nærmere på for å rekruttere kvenske lærerstudenter. Bant annet vurderer de å oppmuntre skoleeiere til å gi permisjon til de lærerne som ønsker å ta videreutdanning i kvensk.

– Men dette er ikke et arbeid som er formelt startet, presiserer dekanen.

UiT vurderer også å utsette neste opptak til kvensklærerutdanningen slik at flere studenter vil få mulighet til å bli med.

– Fagmiljøet hos oss har også spredd informasjon og deltatt på møter med kvenskmiljøer, sier Sonni Olsen som forteller at hun liker å følge med på det som skjer på kvenskfronten, og hun syns det var svært inspirerende å se den kvenske nyttårstalen nylig.

– Dette er slike ting som gir inspirasjon til å intensivere innsatsen for det kvenske, sier hun.