Bernt Eirik Isaksen Lyngstad oon sananjohtaja Kaivuonon komuunissa. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Ett av flere hårete mål i Fossenerklæringa er å «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg synes vi må trykke til.

Det sier Kåfjord-ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, etter at han 3. oktober presenterte Fossenerklærniga for kommunestyret og overleverte den til kommunedirektøren under konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord.

Fossenerklæringa er den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram. Den inneholder flere hårete mål angående kvensk språk og kultur.

– Og så får vi se om apparatene rundt klarer å fange det opp, og at det tilrettelegges, sier Lyngstad.

Opphav og identitet

Ruijan Kaiku har tidligere skrevet om to av de kvenske punktene i Fossenerklæringa, nemlig at det skal arbeides for et kvensk språksenter i Kåfjord kommune og for et regionalt kvenpolitisk utvalg.

Les også: Skal jobbe for et regionalt kvenpolitisk utvalg

Men punktlista stopper ikke med det, og det er nok det Lyngstad sikter til med å «trykke til.»

Et neste mål for samarbeidspartiene er nemlig at «alle elever i kåfjordskolen skal få opplæring i samisk og kvensk språk og kultur. For å styrke og bygge videre på vår samiske og kvenske identitet, må vi må løfte og styrke det samiske og kvenske.»

– Det handler blant annet om å øke barnas forståelse, om identitet, opphav og om historie. Hvis vi kommer i gang med det, tror vi interessen for språkopplæring kommer, men det må bygges en grunnmur først.

– Min personlige mening er at det er der vi må begynne. Vi kan ikke kaste barna rett ut i obligatorisk språkopplæring. Det kan bli utfordrende på flere måter, sier Lyngstad til Ruijan Kaiku.

Obligatorisk språkopplæring

Han sikter til neste punkt, om at samarbeidspartiene skal «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

Les også: Røper kvensk innhold i den nye plattformen

Disse punktene er like, men ikke identiske:

– Vi snakker om at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i kåfjordskolen, og vi snakker om opplæring i samisk og kvensk språk og kultur, sier han.

– Språkopplæringsbiten håper vi skal komme av seg selv. Men det krever rekruttering og ressurser. Og kanskje det at vi er såpass tydelig gjør at noen lokalt vil ta den nødvendige veien i sitt utdanningsløp, sier han.

– Vi sier at språkopplæring er et mål, men vet at det er utfordringer blant annet med språkressurser. Men det er et mål.

– Urealistisk, vil nok noen hevde, men jeg mener det er rett å ha mål. Det forplikter oss og det er viktig. Og så får andre bare si at det ikke er mulig, at det ikke finnes midler og ikke finnes ressurser.

– Men vi skal jobbe for det likevel. Hvis vi ikke gjør det, får vi det aldri til, sier ordføreren.

Forsoningsarbeid

– I plattformen sier at vi skal arbeide for disse tingene, altså i den retningen, men vi er klar over at det er mye som skal på plass. Rom ble ikke bygget på én dag. Det tar tid og krever forsoniningsarbeid, sier han.

Det leder oss videre til nok et punkt under temaet «Samisk og kvensk språk og kultur» i Fossenerklæringa, nemlig å «arbeide for at konklusjonene fra Sannhets- og forsoningskommisjon blir en del av det videre grunnlaget for å styrke språk- og kulturarbeidet i kommunen.»

Kvensk og samisk språk og kultur i Fossenerklæringa

  • Arbeide for at konklusjonene fra Sannhets- og forsoningskommisjon blir en del av det videre grunnlaget for å styrke språk og kultur-arbeid i kommunen
  • Det er et mål for samarbeidspartiene at alle elever i kåfjordskolen skal få opplæring i samisk og kvensk språk og kultur. For å styrke og bygge videre på vår samiske og kvenske identitet, må vi må løfte og styrke det samiske og kvenske.
  • Kåfjord kommune har et særskilt ansvar for samisk språk, da kommunen er med i forvaltningsområdet for samisk språk. Helhetlig plan for samisk språk og kultur i Kåfjord kommune for perioden 2023 -2026, skalvære et styringsverktøy for utvikling av samisk språk i kommunen. Samarbeidspartiene forutsetter at tiltakene i planen realiseres.
  • Arbeide for et kvensk språksenter i kommunem
  • Arbeide for et regionalt kvenpolitisk utvalg
  • Arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen
  • Samordne ressursene vi har, både økonomisk og personellmessig, slik at vi oppnår et godt tilbud til skoler og barnehager for samisk språk i hele kommunen. Giellasiida har en sentral rolle i dette arbeidet
  • Kåfjord kommune skal støtte opp om og sikre at våre sjøsamiske institusjoner som Riddu Riddu, Senter for nordlige folk, husflidslagene, og andre frivillige organisasjoner har gode arbeidsforhold for å synliggjøre og fremme samisk språk, herunder særskilt Kåfjordialekten, samt vår sjøsamiske kultur.

(Kilde: Fossenerklæringa)

Nyttige brikker

Lyngstad mener at både et språksenter og et regionalt kvenpolitisk utvalg vil være nyttige brikker i puslespillet.

– Et kvensk språksenter må inkluerders på lik linje med samisk språksenter, som allerede har en viktig rolle på den samiske biten. Det er derfor vi ønsker å utrede det. Det blir spennende. Et språksenter vil være en ressurs, og kan blant annet bidra inn mot språksatsingen i skolen.

– Vi mener at et regionalt kvenpolitisk utvalg må på plass i Troms. Det vil være et virkemiddel for å nå de mål man setter seg. Vi har fylkestinget, og de har tatt mye ansvar, men de er ikke et dedikert organ som kan prate for de kvenske interessene, sier Lyngstad.

Økt kvensk fokus i Kåfjord

Lyngstad sier at det fokuseres mer og mer på det kvenske i Kåfjord.

I tillegg til et kvenpolitisk utvalg og et kvensk språkdusj-prosjekt i kommunal regi, finnes det også en aktiv kvenforening og ildsjeler. Nylig ble det satt opp et kvenmonument ved E6 i Numerovankka/Nommedalen, som ordføreren selv åpnet.

– Det er mange bidragsytere i Kåfjord som viser interesse for det kvenske. De har bidratt på på ulike måter over tid, og det håper jeg de fortsetter med når vi skal utforme den videre politikken og sette den kvenske politikken ut i livet.

– Vi må alle sammen, politikere, administrasjon og innbyggere, gå i takt, lyder oppfordringen fra ordføreren.