Eva Torill Skogstad ble i fjor høst ny leder av det kvenpolitiske utvalget i Kåfjord kommune, det eneste kvenpolitiske utvalget som finnes. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Eva Torill Skogstad leder det eneste kvenpolitiske utvalget som finnes, og mener et slikt utvalg gir muligheter for et sterkere løft.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg opplever det som utrolig spennende å sitte i et kvenpolitisk utvalg. På en måte er det lett, fordi det engasjerer meg. Det kvenpolitiske er blitt en viktig del av meg.

Det sier Eva Torill Skogstad, som etter kommunevalget i fjor høst ble valgt inn som ny leder i det kvenpolitiske utvalget i Kåfjord kommune. Hun har rukket å lede tre utvalgsmøter så langt.

Les også: Vedtok nytt Kvenpolitisk utvalg

– Jeg hadde nok ikke, for tre-fire år siden, sett for meg at jeg skulle sitte som leder av Kvenpolitisk utvalg. Det er bare er ett år siden jeg meldte meg inn i kvenforeninga i Kåfjord. Men nå kretser tankene mine rundt det kvenske mange ganger i løpet av en uke, sier Skogstad.

– Er du selv kven?

– Ja, så absolutt. Jeg fikk det bekreftet da jeg tok en dna-test og oppdaget at jeg har over 90 prosent finske røtter. Og når jeg tenker tilbake til min barndom, så kjenner jeg på en sterk identitet når det kommer til det kvenske.

Skogstad er vokst opp på Perttukenttä/Perteng, mellom Birtavarre og Trollvik, i Kåfjord kommune.

– Jeg har utrolig mange gode minner som jeg i dag knytter opp mot identiteten som jeg tenker er kvensk, og har et sterkt forhold til sjøen, naturen, selvkost og slike ting, sier hun.

– Men jeg fornekter heller ikke det samiske. For meg passer det veldig fint å bo i en trespråklig kommune der vi er tre folk. Jeg føler meg som en del av alle, sier hun.


Eva Torill Skogstad. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

På spørsmål om hun synes det er nødvendig at en kommune som Kåfjord har et kvenpolitisk utvalg, svarer Skogstad slik:

– Absolutt. Når jeg ser de mulighetene som et kvenpolitisk utvalg har for å løfte kvensk språk og kultur, så finnes det ikke lengre tvil hos meg, sier hun, og utdyper:

– Som en faginstans kan vi løfte saker opp og komme med forslag og råd til formannskap og kommunestyre, og vi kan selv velge å engasjere oss i saker som vi ikke får innsendt fra andre. Vi kan ta tak i saker og si at «dette ønsker vi å se nærmere på», sier utvalgslederen.

Les også: – Ingen fikk forlate styret nå

Skogsstad tok over roret som utvalgsleder etter Elling Vatne, som hadde ledet utvalget siden opprettelsen i 2021. Og hun har tro på at det har noe for seg å løfte kvenske spørsmål politisk:

– Jeg har stor tro på at ved at vi har et kvenpolitisk utvalg i Kåfjord, så vil også det kvenske bli løftet på en sterkere måte, avslutter Skogstad.

Les også:

Utvalget ber kommunen gi Finnekapell-garanti