Styreleder i Kulturvernforbundet Jørn Holme deler ut kulturminnedagsprisen til fjorårets vinner på Finnskogen natur- og kulturpark. (Foto: Privat/Norges Kulturvernforbund)

 

Kulturminnedagene står for døren: «Det er så utrolig mange ildsjeler og frivillige over hele landet som brenner for å vise frem og formidle lokal kulturarv og historie.»

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Jeg er dypt imponert over den gløden og engasjementet som blomstrer opp hvert år under Kulturminnedagene», sier styreleder i Kulturvernforbundet, Jørn Holme, i anledning nominasjonen av Balsfjord og Malangen historielag til årets kulturminnedagspris.

I pressemeldingen framgår det at Balsfjord og Malangen har en etnisk blandet befolkning – samer, kvener og nordmenn, og tilsvarende kulturminner og kulturarv. De skriver:

«Balsfjord har de siste årene bosatt flyktninger og det er også kommet innbyggere fra mange ulike land. Det er et mål å legge til rette for samhandling og kulturminnedagene i Balsfjord vil bli et fantastisk flott og inkluderende arrangement. Det blir lagt opp til aktiviteter for barn og unge, spesielt med tanke på å bli kjent med hverandre og hverandres kulturer.»

De årlige Kulturminnedagene markeres i perioden 3. til 11. september, med over hundre forskjellige arrangementer over hele landet. I år markeres Kulturminnedagene som en del av Frivillighetens år 2022. Gjennom temaet «drivkraft» ønsker festivalen å løfte frem og feire det lokale engasjementet og arbeidet som frivillige aktører legger ned for å holde kulturarven levende. Balsfjord og Malangen historielag er en av fem nominerte foran utdelingen av årets pris, og kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

Ruijan Kaiku har tidligere skrevet om hun som står som kontaktperson for kulturminnedagsarrangementet i Balsfjord og Malangen historielag, nemlig pensjonert arkitekt, kulturvernleder og professor Ingebjørg Hage. Vi skrev om henne i lag med lokalhistoriker, journalist og forfatter Lill-Karin Elvestad, som begge gløder for å løfte det kvenske mer fram i hjemkommunen. Her kan du lese sakene om Hage og Elvestad:

Ber hjemkommunen se verdien i det kvenske og det samiske

«Etter hvert ble det tydelig for meg at det var kvensk»

Når det gjelder rekken av arrangementer som det lokale historielaget har planlagt under kulturminneuka, så vises det særlig til istandsetting av verneverdige bygninger. Der målsetningen er å vise hvordan istandsetting kan gjøres uten å ødelegge verneverdien.

«På andre arrangement ønsker man å få fram verdien og opplevelsen ved kulturminner som «folk flest» ikke oppfatter som verdifulle, slik som naust og vorrer i Aursfjorden og Nilse sætra i Meistervik», framgår det. Arrangementene skjer i samarbeid med blant andre Sametinget, Midt Troms museum, Fortidsminneforeningen, husflidslaget, bygdelaget med flere.

Vi tar med at Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for Kulturminnedagene, og at de hvert år deler ut kulturminnedagsprisen til den arrangør eller det arrangement som best formidler og tilgjengeliggjør kulturarven for allmennheten. Og som samtidig bidrar til å skape forståelse og engasjement for kulturarv og historie. Prisen er på kroner 50 000 og vinneren bekjentgjøres i løpet av kulturminnedagene.