Saksordfører i Kontroll og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg, holdt innlegg på første dag under fylkeskommunens forsoningskonferanse i begynnelsen av november. (Skjermbilde fra Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsending)

 

– At kvenene ikke har et ting, slik som samene har med et sameting, må ikke brukes mot dem, sa lederen i Norske samers riksforbund.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Onsdag 1. november startet Troms og Finnmark fylkeskommunes to dager lange konferanse under tittelen «Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark – veien videre.» Nytt av året var et felles seminar, der det årlige kvenseminaret og den årlige samekonferansen var slått sammen.

Om lag 140 deltakere var til stede i salen og det skal ha vært cirka 430 digitale følgere under konferansen, ifølge fylkeskommunen. Noen av de kvenske institusjonene var til stede, mens Kvenforbundet og Kvääninuoret glimret med sitt fravær, noe som var varslet om på forhånd.

Les også: Heller ikke Kvääninuoret vil delta

På konferansens første dag sto blant andre saksordfører i Kontroll og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg (H), oppført i programmet. Han hadde tatt turen nordover for å snakke om Stortingets oppfølging av kommisjonens rapport.

Rapporten skal behandles i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, før Stortinget i plenum vil fatte eventuelle vedtak.

Enkelt på Sametinget

I innlegget sitt sa Harberg blant annet at inkludering og dialog lå til grunn for opprettelsen av Sannhets og forsoningskommisjonen, og at det også ligger til grunn for fortsettelsen.

Han fortalte videre at Kontroll- og konstitusjonskomiteen allerede hadde vært på besøk hos Sametinget, og på Kventunet hos Kainun institutti – Kvensk institutt der man også møtte de kvenske organisasjonene.

Les også: Komitémedlem: – Håper på en god prosess

– På Sametinget har dere gjort det enkelt fordi at dere er enige om at dere representerer alle de samiske grupperingene. Det tror jeg var et veldig lurt grep og det gjør det i hvert fall veldig mye enklere å ha dialogen, sa Harberg, før han la til:

– Da vi var på Kventunet hadde vi ett møte med alle organisasjonene, men også møter med dem hver for seg. Men det er klart, når vi kan snakke i ett møte med de det gjelder, så er det enklere for oss å komme fram til løsninger, sa han.

Naturlig at kvenene har fått liten plass

Videre sa Harberg at det finnes en ganske omfattende frustrasjon hos kvener og skogfinner for at de har fått for lite plass i rapporten.

Og det at kvenene har fått såpass liten plass omtalte han som «naturlig.»

– Det er veldig lett å forklare hvorfor de har fått liten plass. Det er helt naturlig, sa han.

– Men jeg vil adressere at når de føler det, så må vi ta det på alvor og håndtere det med respekt.

– Det andre jeg vil adressere, sa han, er at i komiteen opplever vi at det er litt for mye uenigheter internt i grupperingene og mellom grupperinger, sa Harberg.

Måtte svare for seg

De forannevnte utsagnene fra saksordføreren skulle imidlertid få flere til å reagere:

Eva Josefsen. (Kuva: UiT Norges arktiske universitet)

Professor Eva Josefsen leder forskningsprosjektet Trucom, som har fulgt arbeidet til Sannhets og forsoningskommisjonen tett, tok mikrofonen etter Harbergs innlegg.

Les også: UiT-forskere følger kommisjonen

– Du sa at det var litt for mye uenighet mellom gruppene og også innad i gruppene. Kan du si noe om det, og hvorfor det er viktig at det ikke er uenighet mellom gruppene? Er det negativt, spurte Josefsen, før hun stilte enda et spørsmål:

– Sa du at det var naturlig at de har fått liten plass i rapporten, og kan du i så fall begrunne hvorfor du mener det er naturlig?

I svaret fra Harberg startet han med å si at det er viktig å få oppklart misforståelser:

– Det jeg mente med naturlig, når det gjelder forskjellig mengde i rapporten som omtalte de forskjellige gruppene, så har det jo for eksempel noe med antall mennesker som kan fortelle sin historie å gjøre, forklarte han, før han modererte seg litegrann:


Svein Harberg sa at to motstridende meninger blant kvenene er utfordrende for Stortinget, samtidig som han holdt to fingre i lufta. (Skjermbilde fra Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsending)

– Der er noen naturlige forklaringer på det, sa han, før han viste til at dette måtte folk fra kommisjonen kunne svare mer nøye på.

– Poenget mitt var at når noen føler det slik, så må vi ta det på alvor, sa Harberg.

Når det gjalt spørsmålet om uenighet, startet Harberg, som har vært 14 år på Stortinget, med å si at han «lever av uenighet.»

Så fortsatte han:

– Uenighet er sunt og godt, men når vi skal finne fram til tiltakene for kvenene, så er det veldig krevende hvis det er to motstridende meninger, sa Harberg, og holdt to fingre i været.

Beatrice Iren Fløystad. (Kuva: NSR)

– Hva skal Stortinget gjøre da? Hvilke tiltak skal vi da velge? Det blir krevende for oss, sa han.

Mangler folkevalgt organ

Ifølge NRK Sápmi skal også lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR), Beatrice Iren Fløystad, ha reagert på at Harberg oppfordret folkegruppene å være enige og ikke ha skarpe interne uenigheter.

– At kvenene ikke har et ting, slik som samene har med et sameting, må ikke brukes mot dem.

– Kvenene har et ikke folkevalgt organ, som gjør det mulig at kvenfolket har et samlet syn, slik samer har med Sametinget. Om det betyr at det må brukes mer tid for å få deres samlede syn, så må man være villig til å bruke den tiden, sa Fløystad, ifølge NRK Sápmi.